Iedzīvotāji

Dati par iedzīvotāju skaitu

2015. gada dati (Valsts Centrālā statistikas pārvalde): Iedzīvotāju skaits Viļķenes pagastā – 1183 iedzīvotāji. T. sk.: 568 vīrieši, 615 sievietes.
2011. gada tautas skaitīšanas dati:
Iedzīvotāju skaits Viļķenes pagastā – 1253. T. sk. 600 vīrieši, 653 sievietes.
2007. gada dati:
Iedzīvotāju skaits – 1568 (01.01.2007.) (Iedzīvotāju blīvums – 7/km2)
Pēc dzimuma: vīrieši – 774, sievietes – 794.
Pēc nacionālā sastāva: latvieši – 1387 jeb 88%, krievi – 53 jeb 3%, čigāni – 34 jeb 2%, ukraiņi – 31 jeb 2%, pārējie – 5%.
Pēc nodarbošanās: lauksaimniecībā nodarbinātie – 268, izglītībā un kultūrā – 72, kokapstrādē – 42, pakalpojumu sniegšanā – 40, tirdzniecībā – 19, citās nozarēs – 24. Pastāvīga darbavieta ir 60,4% no darbaspējīgiem iedzīvotājiem, 25,6% iedzīvotāju nodarbojas ar naturālo saimniekošanu un gadījuma rakstura darbiem.
Apdzīvotās vietas. Viļķenes pagasta teritoriālais iedalījums ir sekojošs:
ciems Viļķene (610 iedz.) – lielākā apdzīvotā vieta – pagasta administratīvais centrs. Agrākais vietas nosaukums Katrīna, Katriņa.
ciemi: Vitrupe, Āstere, Ķirbiži.

Viļķenes pagasta iedzīvotājas Rasmas Tipas atmiņu stāsts par izsūtījumu uz Sibīriju: Sibirijas_berna_Rasmas_Kvēpas_atminu_stasts.pdf

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.