Viļķenes bibliotēka ir Limbažu novada pašvaldības iestāde, kura darbojas atbilstoši Nolikumam


Viļķenes bibliotēka

Dārza iela 1, Viļķene, Viļķenes pagasts, Limbažu novads, LV-4050

Vadītāja – Mārīte Purmale
Tālrunis: 64063243; mobilais tel.: 26186410;
e-pasts: vilkenes_biblioteka@limbazi.lv

Bibliotēka atvērta:
Pirmdien 9-13; 14-17
Otrdien 9-13; 14-17
Trešdien 9-13; 14-18
Ceturtdien 9-13; 14-17
Piektdien 9-13; 14-17

Bibliotēkas lietotāju reģistrācija un noteikumi

Lietotāja reģistrācijas iesniegums un tā pielikums - Informācija par Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumu piemērošanu personām no 18 gadu vecuma

Galvojums un tā pielikums - Informācija par Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumu piemērošanu personām līdz 18 gadu vecumam

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Bibliotēkas krājums

Jaunumi (100 dienās) Viļķenes bibliotēkas krājumā skatāmi: Limbažu un Alojas novadu bibliotēku kopkatalogā

Viss bibliotēkas krājums uzskaitīts Limbažu un Alojas novadu bibliotēku kopkatalogā

Padoms: Ja meklējat jums interesējošu izdevumu, ierakstiet „lodziņā” meklēšanas kritēriju (autors, grāmatas nosaukums u. tml.), atrodiet jūs interesējošo izdevumu un skatiet „eksemplāri”, lai uzzinātu, vai Viļķenes bibliotēkā atrodas vajadzīgā grāmata.

Bibliotēkas krājuma koncepcija

Laikraksti un žurnāli 2019. gadam

Auseklis
Citādā Pasaule

Dari pats

Dārza Pasaule
Ievas Stāsti
Ilustrētā Junioriem
Ilustrētā Pasaules Vēsture
Ilustrētā Zinātne
IR
Kas Jauns

Klubs
Leģendas
Mājas Viesis
Nezināmā Vēsture

OK!
Praktiskais Latvietis

Pūcīte

Santa

Sestdiena
Una
Veselība

Tematiskās mapes bibliotēkā

 • Viļķenes pagasta daba
 • Viļķenes pagasta vēsture
 • Viļķenes iedzīvotāji
 • Āstere
 • Rūkas
 • Rūstuži
 • Šķirstiņi
 • Vitrupe, Blome
 • Ķirbiži, Brīdaga
 • Viļķenes pagasta padomes un iestāžu darbība (līdz 2009.g.30.jūn.)
 • Viļķenes pagasta pārvaldes darbība (2009.1.jūl. - … )
 • Izglītības vēsture Viļķenē
 • Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola
 • Viļķenes bibliotēka
 • Vitrupes bibliotēka
 • Viļķenes kultūras nams
 • Sporta dzīve Viļķenē
 • Mežsaimniecība
 • Lauksaimniecība un cita uzņēmējdarbība Viļķenes pagastā
 • Sakari, tirdzniecība, tūrisms Viļķenes pagastā
 • Baznīcas un draudzes Viļķenē
 • Biedrības un sabiedriskās organizācijas Viļķenē
 • “Viļķenes Ziņas” (1995.g. novembris – 2009.g. jūn./jūl.)
 • Latvijas Folkloras krātuves u.c. folkloras materiāli par Viļķeni
 • Baumaņu Kārlis, viņa ģimene un laikabiedri
 • Baumaņu Kārlis (skenēto dokumentu apraksti + CD)
 • Veltījumi Baumaņu Kārlim: piemiņas pasākumi, pieminekļi, dzeja u.c.
 • Baumaņu Kārļa kompozīcijas: “Dievs, svētī Latviju!” u.c.
 • Himnas Goda diena Viļķenē, veltīta Baumaņu Kārļa atcerei (2005.g., 2010.g, 2015.g.)
 • Krūmiņu dzimta (Hugo, Edgars, Aleksandrs, Kārlis u.c.)
 • Ūdru dzimta (Alfs, Erviņš, Valdis, Astra u.c.)
 • Iedzīvotāju dzīvesstāsti, atmiņas
 • Āsteres iedzīvotāju atmiņas (rokraksti)
 • Ievērojami ļaudis, dzimuši Viļķenē
 • Viļķenes pagasta ļaudis (cilvēkarhīvs)
0
Copyright © 2017 | Viļķenes pagasta pārvalde | vilkene@limbazi.lv

 .