Struktūrvienība Viļķenes pirmsskolas izglītības iestāde

(Direktore Ilze Ādamsone)
Adrese: Briežu gatve 6A Viļķene, Viļķenes pagasts, Limbažu novads, LV-4050, tel.: 29491706

Audzēkņu skaits – 43 bērni (2020./21.m.g.).

Pirmsskolas izglītības iestāde (bij. bērnudārzs) Briežu gatvē-6 uzcelta 1968.gadā 90 vietām. Līdz tam (no 1957.gada 6.maija līdz 1968.g. janvārim) bērnudārzs darbojās “Indriķos”.


Pasākumi bērnudārzā


 Esi drošs!

Mazie Viļķenieši šogad piedalījās A/S Balta organizētajā konkursā “Esi drošs kopā ar Skudru Moniku”. Konkursa mērķis bija atgādināt bērniem par drošību vasaras periodā.

Bērni kopā ar audzinātājām pārrunāja dažādas situācijas, ko drīkst un nedrīkst darīt šajos gadījumos. Pēc pārrunām  bērni veidoja  vienu lielu kopīgu zīmējumu, kuru varam apskatīt fotogrāfijā.

Vēlam visiem jauku, saulainu vasariņu!


 

Sporta diena

19. maijā Viļķenes pirmsskolas izglītības iestādē notika sporta diena projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Limbažu novadā”  ietvaros. Mazos sportot gribētājus ar rīta rosmi iepriecināja lācēns Vinnijs Pūks, audzinātājas Antras izpildījumā.

Sportošanā piedalījās pirmsskolas iestādes bērni, darbinieki un bērnu vecāki. Vinnijs Pūks piedāvāja bērniem vairākas sporta disciplīnas – skriešanu, lēkšanu tālumā, bumbiņas mešanu mērķī un stafeti, kurā bija jāveic dažādi posmi ar šķēršļiem.

Bērni ar lielu prieku un azartu piedalījās sporta aktivitātēs. Dažam pat nobira asara, jo nebija pirmais, bet tas deva cerību, ka jāsporto vairāk, lai nākošreiz tāds būtu. 

Visos sporta veidos piedalījās arī vecāki un skolotājas. Bērni ar lielu aizrautību juta līdzi saviem vecākiem, pat skrienot kopā ar viņiem. Vecāki arī savā starpā iekrita azartā, uzvarēt vienam otru.

Pēc labi paveiktām sporta aktivitātēm bērni un vecāki mielojās ar veselīgām uzkodām un našķiem.

Tā kā visās sporta spēlēs tiek  pasniegtas medaļas, arī mēs neiztikām bez tām. Tās mums sarūpēja Vinnijs Pūks. Tika pasniegtas medaļas katrā disciplīnā no 1. – 3. vietai. Bez medaļām nepalika neviens no mazajiem sportotājiem.

Diena tika pavadītā jautrā noskaņā un ar secinājumu -  turpināt darīt to biežāk.


Lieldienas bērnudārzā

Kā jau katru gadu, arī šopavasar bērnudārzā tiek sveiktas vecmāmiņas un vectētiņi. Šogad šie svētki ieskandināja arī pavasara jautrākos svētkus – Lieldienas.

Svētku sākumā bērni iepriecināja ciemiņus ar dziesmām un tautas dainām.

Lielākās grupas bērni bija sagatavojuši paši savām rokām cienastu, ko gardām mutēm visi baudīja. Kā jau Lieldienās, notika olu ripināšana un sišanās turnīri. Vecākās grupas bērni ripināja jau nokrāsotas, bet jaunākās grupas bērnu vecvecākiem tās bija jānokrāso pašiem bērnudārzā.

Lai vecvecākiem nenotirptu kājas no sēdēšanas, bērni aicināja uz kopīgām rotaļām un dejām.

Esam gandarīti par atsaucīgajiem vecvecākiem, kuri atrada iespēju šo pasākumu pavadīt kopā ar saviem mazbērniem.

                                                                                                                                                                                        Irēna
 Pirkumu grozs