Skolotājiem

2015.gads

AICINĀM SKOLOTĀJUS IZMANTOT JAUNU MĀCĪBU LĪDZEKLI PAR EIROPAS SAVIENĪBU

LAI PAPLAŠINĀTU LATVIJAS SKOLĒNU ZINĀŠANAS PAR EIROPAS SAVIENĪBU (ES), IR ATJAUNOTS MĀCĪBU LĪDZEKLIS „IEPAZĪSTI EIROPAS SAVIENĪBU UN IZMANTO SAVAS IESPĒJAS”. TĀ MĒRĶIS – ES JAUTĀJUMU PLAŠĀKA INTEGRĀCIJA VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS MĀCĪBU SATURĀ, PILNVEIDOJOT UN PAPLAŠINOT GAN SKOLĒNU, GAN ARĪ SKOLOTĀJU ZINĀŠANAS PAR ES.
MĀCĪBU MATERIĀLS LATVIJAS SKOLĀM NOSŪTĪTS ŠODIEN, 25. MAIJĀ. Tas ir pieejams ikvienam arī www.es.gov.lv [1] lapā: http://www.es.gov.lv/es-informacijas-sniedzeji/eiropa-skolas/macies-par-es/macibu-lidzekla-iepazisti-eiropas-savienibu-un-izmanto-savas-iespejas
Tas ir pilnveidots izdevums, ko ieteicams izmantot vispārējā izglītībā dažādu mācību priekšmetu mācību stundās, tostarp _Sociālās zinības_, _Latvijas un pasaules vēsture,_ _Politika un tiesības_. To iespējams izmantot arī citu mācību priekšmetu un klases stundās.
Mācību materiāls sagatavots dažādām klašu grupām: 1. – 3.klases, 4. – 6.klases, 7. – 9. klases un 10. – 12.klases. Līdz ar to jautājumi par ES ir izklāstīti attiecīgā vecuma skolēniem piemērotā un saistošā valodā.

Papildu informācija: Zane Ieviņa SIA „P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības” Mob.tālr.: 20283764. Tālr.: 67812241

Links:
[1] http://prae.us10.list-manage.com/track/click?u=6952576bdf9469741df75515c&id=1857973847&e=9f7232670c
[2] http://prae.us10.list-manage1.com/track/click?u=6952576bdf9469741df75515c&id=bc37cc0e91&e=9f7232670c
[3] http://prae.us10.list-manage1.com/about?u=6952576bdf9469741df75515c&id=81ef97ce1c&e=9f7232670c&c=da8559bb73
[4] http://prae.us10.list-manage1.com/unsubscribe?u=6952576bdf9469741df75515c&id=81ef97ce1c&e=9f7232670c&c=da8559bb73
[5] http://prae.us10.list-manage.com/profile?u=6952576bdf9469741df75515c&id=81ef97ce1c&e=9f7232670c
[6] http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=6952576bdf9469741df75515c&afl=1
***

Metodisks palīgmateriāls skolotājiem „Smēķēšanas riska novēršana 7. – 9.klasē”    

Metodiskais palīgmateriāls skolotājiem „Smēķēšanas riska novēršana 7. – 9. klasē” , kas izmantojams audzināšanas stundās. Nodarbību aprakstos ietvertas dažādas – gan tieši, gan netieši  – ar smēķēšanu saistītas tēmas, piemēram, apkārtējo cilvēku spiediens uz jauniešiem, smēķēšanas negatīvā ietekme uz veselību un sabiedrību, alternatīvu izklaides iespēju meklēšana, kā arī minētas piemērotas filmas un ekskursijas ar diskusiju jautājumiem.


 Izstrādātais metodiskais palīgmateriāls skolotājiem „Smēķēšanas riska novēršana 7. – 9. klasē” ir pieejams lejupielādei: http://gobeyond.lv/?page_id=85Copyright © 2017 | Viļķenes pagasta pārvalde | vilkene@limbazi.lv

 .