Viļķenes kultūras nams

Dārza iela 1, Viļķene, Limbažu novads, LV 4050

Kultūras nama vadītāja Vineta Kalniņa

Kontaktinformācija:

Tālrunis/fakss: 64063245

Mobilais tālrunis: 29479676

e-pasts: vilkenes_kn@limbazi.lv

0
Copyright © 2017 | Viļķenes pagasta pārvalde | vilkene@limbazi.lv

 .