Dārza iela 1, Viļķene, Limbažu novads, LV 4050


Kontakti

Kultūras nama vadītāja Sandra Ģēģere

e-pasts: vilkenes_kn@limbazi.lv

Mobilais tālrunis: 29170926


0
Copyright © 2020 | Viļķenes pagasta pārvalde | vilkene@limbazi.lv

 .