Bibliotēkas Viļķenes pagastā

Viļķenes pagastā darbojas divas publiskās bibliotēkas - Viļķenes bibliotēka un Vitrupes bibliotēka. Kopš 2019. gada 1. janvāra Viļķenes un Vitrupes bibliotēka ir Limbažu Galvenās bibliotēkas struktūrvienības - filiālbibliotēkas. Bibliotēkas savā darbībā ir patstāvīgas - sniedz iedzīvotajiem informatīvus, izglītojošus un izklaidējošus pakalpojumus. Bibliotēku krājumi, interneta izmantošana, uzziņas un citi pamata pakalpojumi lietotājiem ir pieejami bez maksas. Maksas pakalpojumi ir datorizdrukas, kopēšana, skenēšana, laminēšana, iesiešana, teksta sastādīšana. Šo pakalpojumu izcenojumi ir vienoti visās Limbažu novada publiskajās bibliotēkās. Tie ir noteikti Limbažu Galvenās bibliotēkas maksas pakalpojumu izcenojumos.

Viļķenes bibliotēka ir izveidojusi priekšmetu rādītāju 17 sējumu enciklopēdijai "Kas, kur, kad", tas pieejams bibliotēkas uzziņu krājumā un tiešsaistē: kas_kur_kad_prieksmetu_raditajs.xls

Bibliotēku īpašā vērtība ir novadpētniecības krājums - grāmatas, tematiskās mapes, fotogrāfiju kolekcijas un citi dokumenti par pagasta dabas, kultūrvēsturiskajiem objektiem un ļaudīm. Viļķenes bibliotēkā ir iekārtota "Novadnieku galerija" par vairāk kā pussimts novadniekiem. Daļa no novadpētniecības krājuma ir publicēta virtuālajā vidē, kur pieejama ikvienam:

Bibliotēku vēsture

Viļķenes bibliotēka kopš 2017.gada 17. novembra atrodas Viļķenes kultūras nama ēkā Dārza ielā 1. Pirms tam - pagasta pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Viļķenē, Briežu gatvē 6A. Bibliotēkas krājums 2016. gadā - 7232 eksemplāri, tai skaitā 6148 eksemplāri grāmatu. Bibliotēka ir viena no pirmajām pagastu bibliotēkām Latvijā, kas uzsāka bibliotēkas automatizāciju (1997.g .). Bibliotēkā kopš 2002. g. 1. februāra darbojās Sabiedriskais interneta pieejas punkts (SIPP), bet pašlaik lietotājiem piedāvā bezmaksas internetu, WI-FI un citus pakalpojumus.

No bibliotēkas vēstures:
Bibliotēkas pirmssākumi meklējami ap 1920.gadu, kad pagastā izveidojās izglītības biedrība “Gaisma”. Tās pirmais priekšsēdētājs bija ārsts Jānis Lejnieks – apdāvināts cilvēks, rūpējās par tautas izglītošanu. Viņa vadībā biedrība organizējusi sapulces, dažādus saviesīgus vakarus, teātra izrādes, kora dziedāšanu. Ap šo laiku mācītājs Širons dāvinājis Viļķenes pagasta bibliotēkas dibināšanai ap 100 grāmatu no personīgās kolekcijas. Pagasta bibliotēka atradusies izglītības biedrības pārziņā. 1925.gadā Katrīnas izglītības biedrībai “Gaisma” Latvijas Kultūras fonds piešķir 501 sējumu lasītavas ierīkošanai. Gadu gaitā bibliotēka atradusies veikala ēkā “Katrīnās”, pagastnamā, “Patversmēs”, kultūras namā, no 1993.gada – bērnudārza ēkā.

Vitrupes bibliotēka. 1909. gadā dibināta Ķirbižu - Blomes bibliotēkas biedrība, kuras darbība bieži pieminēta tā laika Limbažu laikrakstos. Tās pirmais vadītājs skolotājs Kārlis Niedre. Pēc kara bibliotēka atjaunota 1946.gadā. Savulaik bibliotēka atradusies Vitrupes tautas namā, “Krūmiņos” un “Jaunmelbāržos”, kopš 2007. gada Vitrupē, Mājā Nr. 5 - 1. Bibliotēkas krājums 2016.gadā - 5202 eksemplāri, tai skaitā 4273 eksemplāri grāmatu. Bibliotēka ir vienīgais kultūrizglītības centrs apkaimē, kopš likvidēta Ķirbižu pamatskola.


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.