BAUMAŅU KĀRĻA VIĻĶENES PAMATSKOLAS ADMINISTRĀCIJA, SKOLOTĀJI UN DARBINIEKI

2018./2019. mācību gads
Kontakttelefons: 29491706
e-pasts: vilkenes_ps@limbazi.lv

Vārds, uzvārds

Amats, mācāmais priekšmets

Audz. klase

Kontakttelefoni

Ilze Ādamsone

Direktore


29491706

Regīna Zivtiņa

Direkt. vietn. izglītības jomā

fizikas skolotāja 8.9.kl.

 

26401231

Mārīte Ozola
Logopēde

26512621

Ilze Kuģe-Kalniņa

Latviešu valoda, matemātika, dabaszinības 1. kl.

Ētika 1./3.kl.

mājturība un tehnoloģijas 1./4.,3.

1.

26187321

Inga Eglīte

Sākumskolas skolotāja

Latviešu valoda 4. kl.

Dabaszinības 3.,4. kl.

Sociālās zinības 1./4. kl.

4.

29420663

Anita Ērmane

Sākumskolas skolotāja

Latviešu valoda 4. kl.

Matemātika 3.4. kl.

Sociālās zinības 3. kl.

3.

29458428

Antra Kalniņa

Matemātikas skolotāja 5.-9.kl.

7.

26320736

Pārsla Treimane

Latvijas vēstures un pasaules vēstures skolotāja 6.-9.kl.

Dabaszinības 5.-6. kl.

Bioloģija, ģeogrāfija 7.-9. kl.

sociālās zinības 5.-9.kl.

8.

26461948

Antra Jakovļeva

Latviešu valodas un literatūras skolotāja 6.-9.kl.

9.

26163906

Ilva Zvirgzdiņa

Vizuālās mākslas skolotāja 1.-9.kl.

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm skolotāja 5.-9.kl.


26122909

Māra Zvīne

Lietvede


26171086

Ģirts Rozenbergs

Sporta skolotājs 1.-9.kl.


28238474

Iveta Šteinberga

Krievu valodas skolotāja 6.-9.kl.

Ķīmija 8.,9.kl.

 

26179221

Laura Kudiņa

Latviešu valoda un literatūra 5. kl.

Angļu valoda 1. - 5.kl.

Bibliotekāre.

 5.

26227097

Aigars Erdmanis

Informātikas skolotājs 5.-7.kl.

 6.

25607296

Vizbulīte Ozola

Angļu valodas skolotāja 6.-9.kl.

 

229344680

Jānis Rudzītis

Mājturība un tehnoloģijas zēniem skolotājs 5.-9.kl.

 

26348652


 Līga Priede
 mūzikas skolotāja 1.-9.kl.
  

Baiba Andersone

Tehniskais darbinieks

 

29219892

Baiba Visocka

Tehniskais darbinieks

 

25954761

Sanita Kreišmane

Dārzniece, sētniece

 

26474686

Vita Buša

Tehniskais darbinieks

 

26585193

Ilze Veinberga

Ēdnīcas vadītāja

 

26143208

Una Hildebrante

Tehniskais darbinieks

 

26414306

Dace Ērmane

Tehniskais darbinieks

 

22436106

Andis Graudums

Viļķenes pagasta pārvaldes autobusa šoferis

 

29133536
0
Copyright © 2017 | Viļķenes pagasta pārvalde | vilkene@limbazi.lv

 .