BAUMAŅU KĀRĻA VIĻĶENES PAMATSKOLAS ADMINISTRĀCIJA, SKOLOTĀJI UN DARBINIEKI

2019./2020. mācību gads
Kontakttelefons: 29491706
e-pasts: vilkenes_ps@limbazi.lv

Vārds, uzvārds

Amats, mācāmais priekšmets

Audz. klase

Kontakttelefoni

Ilze Ādamsone

Direktore


29491706

Regīna Zivtiņa

Direkt. vietn. izglītības jomā

fizikas skolotāja 8.9.kl.

 


Mārīte Ozola
Logopēde


Ilze Kuģe-Kalniņa

Latviešu valoda, matemātika, dabaszinības 1. kl.

Ētika 1./3.kl.

mājturība un tehnoloģijas 1./4.,3.

2. un 3.


Inga Eglīte

Sākumskolas skolotāja

Latviešu valoda 4. kl.

Dabaszinības 3.,4. kl.

Sociālās zinības 1./4. kl.

1.


Anita Ērmane

Sākumskolas skolotāja

Latviešu valoda 4. kl.

Matemātika 3.4. kl.

Sociālās zinības 3. kl.

4.


Antra Kalniņa

Matemātikas skolotāja 5.-9.kl.

8.


Pārsla Treimane

Latvijas vēstures un pasaules vēstures skolotāja 6.-9.kl.

Dabaszinības 5.-6. kl.

Bioloģija, ģeogrāfija 7.-9. kl.

sociālās zinības 5.-9.kl.

9.


Antra Jakovļeva

Latviešu valodas un literatūras skolotāja 6.-9.kl.

5.


Ilva Zvirgzdiņa

Vizuālās mākslas skolotāja 1.-9.kl.

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm skolotāja 5.-9.kl.Māra Zvīne

LietvedeBetija Kurpniece

Sporta skolotājs 1.-9.kl.Iveta Šteinberga

Krievu valodas skolotāja 6.-9.kl.

Ķīmija 8.,9.kl.

 


Laura Kudiņa

Latviešu valoda un literatūra 5. kl.

Angļu valoda 1. - 5.kl.

Bibliotekāre.

 6.


Aigars Erdmanis

Informātikas skolotājs 5.-7.kl.

 7.


Vizbulīte Ozola

Angļu valodas skolotāja 6.-9.kl.

 


Jānis Rudzītis

Mājturība un tehnoloģijas zēniem skolotājs 5.-9.kl.

  mūzikas skolotāja 1.-9.kl.
 

Baiba Andersone

Tehniskais darbinieks

 


Baiba Visocka

Tehniskais darbinieks

 


Sanita Kreišmane

Dārzniece, sētniece

 


Vita Buša

Tehniskais darbinieks

 


Ilze Veinberga

Ēdnīcas vadītāja

 


Una Hildebrante

Tehniskais darbinieks

 


Dace Ērmane

Tehniskais darbinieks

 


Andis Graudums

Viļķenes pagasta pārvaldes autobusa šoferis

 

0
Copyright © 2020 | Viļķenes pagasta pārvalde | vilkene@limbazi.lv

 .