Uz augšu
Mājaslapa vislabāk skatāma ar Mozilla Firefox

Izstādes “Svētupe” atklāšana Viļķenē

Sākums | 2014. gada 12. novembris

OLYMPUS DIGITAL CAMERASestdien, 2014.gada 22.novembrī Viļķenes kultūras namā plkst.16.00 notiks fotogrāfiju izstādes „Svētupe” atklāšana un tikšanās ar Latvijas Kultūras akadēmijas pasniedzējiem un studentiem.

Izstādē  aplūkojamas vairākas fotogrāfijas, kas tapušas pēdējo gadu laikā, īstenojot pētniecisku projektu   „Vidzemes Svētupe mītiskajā un reālajā kultūrtelpā“. Starp upes ainavām dažādos gadalaikos, fotouzņēmumiem no gaisa redzamas dažas pavisam senas fotogrāfijas, kas tapušas 20.gadsimta 20.-30.gados.

Pēc izstādes atklāšanas pasākuma dalībniekiem būs iespēja uzzināt par 2013.gada un 2014.gada pētījumiem un atklājumiem Svētupes krastos. Profesore Janīna Kursīte stāstīs par māju likteņstāstiem, arheologs, profesors Juris Urtāns sniegs priekšlasījumu par Svētupi kā ūdensceļu, pētnieki Rasma Noriņa vēstīs par Viļķenes pagastu Limbažu muzeja krājuma fotogrāfijās un Svētupes apkārtnes valodu 19.gs. beigās, Sandis Laime par kulta un tūrisma objektu Svētupes krastos – Lībiešu Upuralām, bet Nils Hammers par Āsteres obeliska hieroglifiem.

Kopš 2013.gada Svētupe kļuvusi par starpdisciplināru pētījumu galveno objektu. Latvijas Zinātnes Padomes atbalstīta projekta „Vidzemes Svētupe mītiskajā un reālajā kultūrtelpā“ ietvaros Svētupe tiek pētīta kā no arheoloģijas, tā folkloristikas un etnoloģijas aspekta, lūkojot   izzināt upes kultūrainavas izmaiņas un attīstību no aizvēstures līdz mūsdienām. Viens no pētījuma uzdevumiem ir saprast, vai un kāda ir Svētupes identitāte. Projektu īsteno Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs (projekta vadītājs Dr.hist., Dr.hab.art. Juris Urtāns, projekta īstenotāji –   Dr.hab.philol. Janīna Kursīte, Dr.philol. Sandis Laime, Dr.art. Rūta Muktupāvela, Mag.hist. Rasma Noriņa, Dr.art. Ieva Vītola) sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmijas Folkloras un tradicionālās kultūras apakšprogrammas studentiem un Zemūdens kultūras mantojuma asociāciju.

Vairāk informācijas: Juris Urtāns, projekta „Vidzemes Svētupe mītiskajā un reālajā kultūrtelpā“ vadītājs. 29485326; urtans@lka.edu.lv

Godināsim viļķeniešus valsts svētkos! (papildināts)

Sākums | 2014. gada 7. novembris

15. novembrī plkst.19.00 Viļķenes kultūras namā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums, kurā uzstāsies salonmūzikas ansamblis „Barkarola”. Svētku balle kopā ar „Brenča muzikantiem”. Ieeja bez maksas.

Limbažu novada pašvaldība valsts svētku laikā sumina cilvēkus, kuri ir pelnījuši atzinību par ieguldījumu sabiedrības labā, novada attīstībā, nozīmīgu darbību saimnieciskajā, sabiedriskajā un publiskajā sektorā un novada atpazīstamības veidošanā, kā arī par nopelniem citās novadam nozīmīgās darbības jomās.
Limbažu novada pašvaldības augstāko apbalvojumu “Goda novadnieks” šogad saņem Aija OzoliņaBaumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas muzeja un Viļķenes pagasta pensionāru biedrības “Saknes” vadītāja. Apbalvojums tiks pasniegts 18.novembrī plkst.18.00 Limbažu kultūras namā.
Limbažu novada pašvaldība Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas sarīkojumos aicina sveikt apbalvojumu saņēmējus!
Viļķenes pagastā apbalvošana 15.novembrī plkst.19.00 Viļķenes kultūras namā
Limbažu novada pašvaldības Atzinības rakstus saņem:
Indra Rube – Limbažu Bērnu un jauniešu centra direktores vietniece, Viļķenes un Umurgas amatierteātru režisore
Baiba Adamoviča – Viļķenes kultūras nama bērnu deju kolektīva „Trejdeviņi” un jauniešu deju kolektīva „Dīdeklis” vadītāja
Rudīte Ingrīda Amerika – pensionāre
Dace Tauriņa – viļķeniete, Alojas novada Brīvzemnieku pagasta sociālā darbiniece
Rudīte Reide – Vitrupes bibliotēkas vadītāja
Limbažu novada pašvaldības Pateicības rakstus saņem:
Vilnis Jēgers – SIA „Vilcēji” valdes loceklis
Anita Ērmane – Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas skolotāja

Informācija sagatavota no avota: http://www.limbazi.lv/9-aktualitates/pasvaldiba/3499-limbazu-novada-pasvaldibas-apbalvojumu-ieguveji

Ievēlēta jauna pagasta iedzīvotāju padome

6.novembrī Viļķenes kultūras namā notika Viļķenes pagasta iedzīvotāju sanāksme un “Ideju vētra -3″. Sanāksmes programmā bija paredzētas arī iedzīvotāju padomes vēlēšanas. No klātesošajiem padomes sastāvā tika ievēlēti Dace Tauriņa, Guntars Dalbiņš, Regīna Zivtiņa, Irēna Cine un Liene Medne-Grigorjeva. Par padomes priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēja Daci Tauriņu.

Ak, šī jaukā lauku dzīve! – nāc un skaties!

Sākums | 2014. gada 6. novembris

8. novembrī 18.00 Viļķenes kultūras namā Viļķenes amatierteātra izrāde Baiba Jukņeviča “Ak, šī jaukā lauku dzīve”.
Lomās: Marita Kauliņa, Vizbulīte Ozola, Nauris Dreiblats,  Māra Zēģele, Andris Zeidmanis, Juris Bračka, Māra Zvīne,  Pārsla Zeidmane, Mārīte Ozola, Irēna Cine, Ivo Eglītis.
Režisore: Indra Rube
Ieeja: EUR 1,50
Skolēniem: EUR 0,70

Viļķenē Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens, piemiņas brīdis, karavīru dziesmas un putra

Sākums | 2014. gada 4. novembris

Otrdien, 11.novembrī, plkst. 1700 Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens:

  • 1645 – pulcēšanās pie Viļķenes kultūras nama
  • 1700 – lāpu gājiens jaunsargu vadībā uz Baumaņu Kārļa pieminekli
  • Piemiņas brīdis, ziedu nolikšana un svecīšu iedegšana pie pieminekļa
  • Dziesmota karavīru putras baudīšana pussaliņā

Pagasta pārvalde nodrošina transportu nokļūšanai uz pasākumu un no tā.

Pieteikt sekretārei Solveigai Eglītei pa tel. 64070261 vai 29294467


kontakti | lapas karte