Uz augšu
Mājaslapa vislabāk skatāma ar Mozilla Firefox

Talkas vietas Viļķenes pagastā 26.aprīlī

Sākums | 2014. gada 16. aprīlis

Nr.p.k.

Talkas vieta

Pulcēšanās vieta

Atbildīgā persona

Tālrunis informācijai

Talkas sākums

1.

Vitrupes ciems Pie bibliotēkas Rudīte Reide

25631848

9.00

2.

Ķirbiži Pie Meža muzeja Māra Šņore

29188916

9.00

3.

Valsts mežs Brīdagā, Vitrupes ieleja Pie „Smilškalni” mājām Dainis Kreilis

22057777

10.00

4.

Katrīnas kapi Viļķenē Pie Kapličas Ilze Kuģe

26187321

9.00

5.

Akmens krāvuma tilts Blomē Pie Viļķene k.n. Mārīte Purmale

26186410

Izbraukšana no Viļķenes kult.n. 9.00

6.

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas mācību – izziņas taka Pie takas Guntars Dalbiņš

29133431

9.00

Informāciju sagatavoja Viļķenes pagasta pārvaldeI

Tu tikai dziedi ’2014

Sākums | 2014. gada 14. aprīlis

DSC_0230Sestdien Viļķenes kultūras nams jau desmito gadu pulcēja uz skatuves dziedošos viļķeniešus koncertā – konkursā „Tu tikai dziedi”. Šis vienmēr gaidītais Viļķenes kultūras notikums ļauj drosmīgajiem no brīvas gribas kāpt uz skatuves un rādīt savu muzikālo priekšnesumu. Pēdējos gados izpalicis bargās žūrijas kritiskais vērtējums, jo konkursa uzvarētājus nosaka vien tautas balss – skatītāju balsojums.

Iedrošinošus vārdus un nelielu ieskatu par dziesmām sniedza koncerta vadītāja Andra Jākobsone. Muzikālo pavadījumu izpildīja Jānis un Aleksandrs. Arī skatītāji nebija mudināmi ar aplausiem sagaidīt un pavadīt savas dziedošās simpātijas.

Četru pamatskolas vecuma izpildītāju vidū (Paula Beatrise Bečere, Renārs Bečers, Agate Lošina un Karīna Noriņa) augstāko skatītāju novērtējumu izpelnījās Karīna ar Raimonda Paula dziesmu „Laternu stundā”.

Septiņi priekšnesumi izskanēja no jau ilggadīgajiem konkursa dziedātājiem – Linitas Bērziņas, Sandras Pallo, Lāsmas Ērmanes, Antas Tipas, Evijas un Armanda Ciņiem, kā arī vienmēr atraktīvajiem – Sanitas Zeidmanes un Raivja Lielmaņa.

Šoreiz ar spožu estrādisku priekšnesumu skatītājus savā varā paņēma Anta Tipa, izpildot Aino Bāliņas 60.-os gados dziedāto hītu „Lelle”. Turklāt savu dziedājumu Anta veica apvienojumā ar riņķa griešanu, kas izpelnījās skatītāju apbrīnu un ovācijas, un visaugstāko novērtējumu.

Kad nobeigumā tika pieteikts vēl kāds sportisks priekšnesums, pirmā doma bija izdzirdēt Sandras dziesmiņu par nūjotājiem (Viļķenes senioru iecienīts sporta veids). Taču publikas lielai daļai par prieku un jautrību parādījās Armands savā vislabākajā sportiskajā formā un paša spēlētās ģitāras pavadījumā izpildīja alternatīvās mūzikas (sport punk) grupas „Rīta stienis” tituldziesmu. Ar šo sniegumu viņš izsauca skatītāju gaviles un tikai par mata tiesu (1 punktu) atpalika no Antas.

Kaut arī Viļķenes ikdiena rit savu rimto un šķietami vienmuļo ritējumu, notikušais apliecina, ka viļķeniešos dus talanti, mākslinieciskais un sportiskais gars.

Mārīte Purmale

Jaunas ierosmes pagasta vides pilnveidei

Sākums | 2014. gada 12. aprīlis

Otrajā “ideju vētrā”, kas notika 11.aprīlī, dalībnieku pulku papildināja jauni interesenti ar savu ideju pienesumu. Klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar speciālistes Ineses Vaivares atsūtīto pārskatu par iepriekšējā sanāksmē fiksētajām problēmām (materiāli pievienoti arī rakstam “Ideju vētra-2″) un izteikties par lietām, kas neapmierina apkaimē. Attālāko vietu iedzīvotājiem vislielākā sāpe ir sliktie ceļi, kas tiek sagandēti īpaši šajā sezonā, kad pa tiem, neievērojot aizlieguma zīmes, pārvietojas gan kokvedēju, gan lauksaimnieku smagā tehnika. Asfalta trūkums apgrūtina ne tikai nokļūšanu pagasta centrā, bet arī neveicina tūrisma attīstību. Nepatīkamu ainu rada nesakoptie lauki un ēku grausti, kuru īpašnieki par tiem neliekas zinis. Savu laiku nokalpojušas un sačākstējušas ir kopus dzīvojamās un saimniecības ēkas Vitrupes ciematā. It visur iedzīvotājiem trūkst darba vietu, tādēļ izskanējušais priekšlikums par kooperatīva dibināšanu, kas varētu apvienot lauksaimniecības produkcijas sīkražotājus, izklausījās vērā ņemams. Tāpat pagastā nepieciešamas norādes ar mājvārdiem un informtīvs buklets par mūsu tūrisma objektiem.

Viļķenes centra iedzīvotājiem problēma ir Briežu gatves liepu aleja, kas prasās pēc apzāģēšanas, lai mazinātos lapu birums un vecie, lūstošie zari neapdraudētu satiksmes dalībniekus. Tāpat satraukumu rada sadzīves atkritumu novietošana “darbnīcas dīķa” apkaimē un dažu īpašumu nesakoptība. Pēc papildus soliņiem prasās jaunizveidotais gājēju celiņš, lai vecļaudīm būtu iespēja ik pa gabaliņam piesēst, dodoties pastaigā, uz veikalu, doktorātu. Vairāki ierosinājumi izskanējuši par gājēju celiņa labiekārtošanu, kas ved uz skolu, kā arī par nepieciešamību atjaunot dabas izziņas mācību taku mežiņā pie skolas. Neapmierinoša ir situācija, ka nereti “autoostu” okupējuši pudelesbrāļi, un kādreiz skaisti izkrāsotās un apgleznotās sienas ir aprakstītas ar neķītrībām.

Daži jautājumi izraisīja plašākas diskusijas, kā arī situācijas skaidrojumu no speciālistu viedokļa. Kopumā sarunas bija gana auglīgas un liecināja par vēlmi uzlabot pašiem savu dzīves vidi. Savu ieinteresētību apkārtnes sakopšanā ikviens var pierādīt arī praktiski, – piedaloties Lielajā talkā 26.aprīlī. Tā kā gatavojamies svinēt pagasta svētkus, līdz vasaras saulgriežiem ikvienam vajadzētu sakārtot un sapost savus īpašumus.

Izskanējušo problēmu klāsts tiks nosūtīts I.Vaivarei, kura to apkopos reizē ar iedzīvotāju anketām. Nākamajā tikšanās reizē maijā paredzams izvērtēt pagasta problēmu kopainu, diskutēt par risinājumiem un konkrētām darbībām. Lūgums būt aktīviem un anketas aizpildīt līdz aprīļa beigām!

Informāciju apkopoja M.Purmale

Kultūras pasākumi drīzumā

Sākums | 2014. gada 8. aprīlis

12. aprīlī plkst. 19.00 Viļķenes kultūras namā koncerts – konkurss „Tu tikai dziedi” jeb „Dziesma manai paaudzei”. Piedalās Viļķenes dziedošie talanti. Ieeja:    EUR 2,13.

Plkst. 22.00 BALLE. Spēlēs grupa „Apvedceļš”. Ieeja: EUR 4,27

Ieeja uz koncertu un balli: EUR 4,98!

 ***

15. aprīlī plkst. 19.00 Viļķenes kultūras namā Umurgas amatierteātra izrāde – Tija Banga „Septiņas vecmeitas”. Lomās: Laine Grakoviča, Gita Sausiņa, Olita Daukste, Iluta Pīterniece, Inga Jursone, Edīte Druvaskalna, Agneta Bodniece, Anta Bojane, Mārtiņš Kalējs. Izrādes vadītāja Velta Ungure, režisore Indra Rube.

Ieejas maksa: EUR 2.13.

 ***

19. aprīlī plkst. 18.00 Viļķenes kultūras namā Viļķenes amatierteātra pirmizrāde – Baiba Jukņeviča „Ak, šī jaukā lauku dzīve”. Lomās: Marita Kauliņa, Vizbulīte Ozola, Nauris Dreiblats,  Māra Zēģele, Andris Zeidmanis, Juris Bračka, Māra Zvīne,  Pārsla Zeidmane, Mārīte Ozola, Irēna Cine, Ivo Eglītis. Režisore: Indra Rube.

Ieeja: EUR 2.13; skolēniem EUR 0.71

Uzņēmēju zināšanai!

Sākums | 2014. gada 5. aprīlis

Limbažu lauku konsultāciju birojs aicina apmeklēt informatīvos seminārus uzņēmējdarbības centrā Viļķenē 7.04.2014. plkst. 10:00 vai  Limbažos 9.04.2014. plkst. 10. 00 (Limbažu novada pašvaldības Lielajā zālē).

2014.gada 10.-11.aprīlī Limbažu novada pašvaldības konferenču zālē
notiks biznesa forums “Atbalsts uzņēmējiem” un eksporta darbnīca. Informācija par 10.-11.aprīļa pasākumu:
http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/forums-atbalsts-uznemejiem-limbazi


kontakti | lapas karte