Viļķenes bibliotēkas Reglaments

Viļķenes bibliotēkas lietotāju reģistrācijas dokumenti

Lietotāju (no 18 gadu vecuma) reģistrācijas iesniegums un tā pielikums; galvojums lietotāju reģistrācijai līdz 18 gadu vecumam un tā pielikums

0
Copyright © 2020 | Viļķenes pagasta pārvalde | vilkene@limbazi.lv

 .