Pensionāru biedrība SAKNES

Dibināta 2006.gada 1.februārī

Reģ. Nr. 40008098557

Valdes pr-ja: Māra Zvīne, tel. 26171086

 

Darbības mērķi

  1. Izglītojošu un izklaidējošu pasākumu organizēšana;
  2. Veselīga dzīvesveida popularizēšana;
  3. Kultūrvēstures, saimniecisko un dabas objektu iepazīšana ekskursijās;
  4. Vēsturiskās atmiņas avotu apkopošana un saglabāšana.
Darbības mērķu īstenošanai iegūti līdzekļi:

Kopienu iniciatīvas fonda projektā „Veselībai un dzīvotpriekam”, iegādājoties inventāru nūjošanai, veicot apmācību, iegādājoties projektoru un fotoaparātu.

Limbažu rajona un Hipotēku bankas projektā „Pilnveidojot sevi, dod citiem” – tērpi senioru ansamblim „Gadiem pāri”;

Limbažu rajona padomes Nevalstisko organizāciju finansēšanas projektā – represēto atceres pasākumam, iegādāti trauki galda servēšanai;

Limbažu novada pašvaldības projektu konkursā svētku pasākumam „Tautas Frontes darbības 25 gadu atcerei”;

Limbažu novada projektu konkursos – pagasta vēstures materiālu apkopošanai, ekspozīcijas izgatavošanai un papildināšanai (materiāli apskatāmi Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas novadpētniecības muzejā);

No Limbažu novada pašvaldības Sociālā dienesta svētku pasākumu sarīkojumiem;

No Viļķenes pagasta pašvaldības transporta pakalpojumiem.