Uz augšu
Mājaslapa vislabāk skatāma ar Mozilla Firefox

“Rustets”

Biedrību ” Rustets” dibinājuši Viļķenes pagasta apdzīvotās vietas Rūstuži „Avotiņu”, „Strautiņu” un „Kronīšu” māju iedzīvotāji 2010.gada 26.aprīlī.
Reģ. Nr.40008158254.
“Rustets” ir Rūstužu senais nosaukums.

Mūsu mērķi:

  1. Veikt infrastruktūras un vides sakārtotību, piesaistīt tūristus.
  2. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu, organizēt aktīvās atpūtas aktivitātes brīvā dabā.
  3. Veicināt dzīves  kvalitātes uzlabošanu lauku apvidū dzīvojošajiem Viļķenes pagasta iedzīvotājiem, apzināt kultūrvēsturisko mantojumu, izpētot un apkopojot Viļķenes pagasta vēsturi.

2011.gadā biedrība īsteno EZF pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” projektu „Rūstužiem- jaunu dzīves kvalitāti!”
Pēc projekta īstenošanas tiks sakārtota Rūstužu apkārtne – izgatavotas un uzstādītas jaunas māju norādes, informatīvais stends par kultūrvēsturiskajām vietām, tūrisma objektiem.

Viļķenes pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem tiks sniegts jauns pakalpojums- velosipēdu noma un interaktīvu velomaršrutu piedāvāšana.

Šis pakalpojums būs pieejams dažādām vecuma grupām – jauniešiem, vidējai paaudzei, pirmspensijas vecuma cilvēkiem, senioriem. To varēs izmantot ģimenes.

Kontakti: dace.taurina@inbox.lv; antra_s@inbox.lv


kontakti | lapas karte