Muzeju nakts Viļķenē

Muzeju nakts '2017 "Laika rats griežas: atskats uz padomju saimniecības "Viļķene" darbību".

0
Copyright © 2020 | Viļķenes pagasta pārvalde | vilkene@limbazi.lv

 .