N O L I K U M S

Viļķenes pagasta svētku  2018.gada  sacensības  pludiņmakšķerēšanā

1. Mērķis un uzdevumi     

                               Popularizēt pludiņmakšķerēšanu    dabai  un  videi  draudzīgu  sportiska rakstura  vaļasprieku.

                               Veicināt  Viļķenes pagasta un viesu  pludiņmakšķernieku  meistarību.

                               Noskaidrot 2018.gada labākos pludiņmakšķerniekus jauniešu un pieaugušo konkurencē.

 2. Vieta un laiks    Sacensības notiks Āsteres ezerā – Viļķenes  pagasts, Limbažu  novads  2018.gada 09.jūnijā 

                               Sacensību  norises  laiks  no  plkst. 6.30  līdz  10.30.

                              Pulcēšanās  un  reģistrācija  ezerā pie peldvietas (braucot no Viļķenes aiz pieturas Znotandži kreisajā pusē) no plkst.05.15 līdz 05.45. Pēc reģistrācijas    

                               izloze  izlozētā sektora sagatavošana. Āsteres ezera apsaimniekotājs dalībniekiem izsniegs bezmaksas makšķerēšanas atļaujas sacensību dienai.

                               Instruktāža  un  sacensību  atklāšana  plkst.  5:45

 3. Vadība.              Sacensības organizē un vada Viļķenes pagasta pārvalde un Āsteres ezera apsaimniekotāja biedrība. Sacensību galvenais tiesnesis Valdis Janitens

                              (tel. 29218036)

 4. Dalībnieki.         Jauniešu grupa – līdz 15 gadiem ieskaitot (meitenes un zēni).

                                Kungu un dāmu grupa – 16 gadi līdz ………. 

 5.Pieteikšanās.    Iepriekšējā  pieteikšanās (dalībniekiem) līdz  piektdienai, 08.jūnijam plkst.20.00 – Valdim Janitenam (tel. 29218036), lai sagatavotu nepieciešamo sektoru skaitu.

                               Dalības maksa pagasta viesiem EURO 1.00 no dalībnieka. Dalībniekiem  jābūt  līdzi derīgai  makšķerēšanas  kartei   un  personu  apliecinošam

                                dokumentam.

 6.Sacensību  norise  un vērtēšana. 

                                Sacensības  notiks katra dalībnieka (kungu un dāmu grupā) izlozētā, iezīmētā  sektorā vai laipām, bet jauniešu grupā no laipām.

                                Piebarošanai sektorā var izmantot barību atbilstoši LR MK noteikumiem. Iebarošnu uzsāk 5 minūtes pirms starta, pēc tiesneša signāla.

                                Par uzvarētāju vērtējumā kļūs makšķernieks, kuram ir lielāks noķerto zivju svars. Vienāda svara gadījumā priekšroku iegūs makšķernieks, kura lomā ir lielāks

                                zivju skaits. Lomā neieskaita līdakas, zandartus un citas zivis, kuras neatbilst LR MK makšķerēšanas noteikumu prasībām.

                                *Sacensību  dalībniekiem  atļauts  makšķerēt  ar  vienu  makšķeri, kura  aprīkota  ar pludiņu un vienu āķi. Rezervē drīkst atrasties neierobežots skaits

                                pludiņmakšķeru.                       

                               *Sacensību  dalībnieki  ir  personīgi  atbildīgi  par  savu  drošību  makšķerēšanas  laikā.

                               *Atrasties  pludiņmakšķerēšanas sektorā  alkohola  un  citu  apreibinošu  vielu  ietekmē  vai  lietot  tās  sacensību laikā  kategoriski  aizliegts.

 7.Apbalvošana   1.- 3.vietu  ieguvējus jauniešus un dāmas, kungus (viena grupa) apbalvos ar Viļķenes pagasta diplomiem un  medaļām.
 

Kontakttelefons:    Valdis Janitens (tel. 29218036)


Pirkumu grozs