Viļķenes kultūras nams

Kolektīvi un pulciņi

Kultūras namā darbojas kolektīvi un pulciņi dažādām interesēm un vecumiem - bērnu deju kolektīvs “Trejdeviņi” (3 vecuma grupās), jauniešu deju kolektīvs “Dīdeklis”, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Savieši”, Viļķenes amatierteātris, skolēnu ansamblis "Lāsītes", sieviešu vokālais ansamblis "Sonante" (vadītāja Jausma Aizpurve) darbojās no 2008. gada 11. februāra līdz 2021. gada decembrim, austrumu deju grupa „Jamila” (vadītāja Aiga Briede) darbojās no 2014. līdz 2020. gadam , aušanas pulciņš „Katriņa” un jaunsardzes pulciņš.

Par kultūras namu

1945. gadā, kad tika uzdots savākt kultūras vērtības un uzsākt kultūras dzīvi Viļķenes pagastā. Pirmais kultūras centrs bija bijušās veikala "Mežrozīte" telpās. Par tautas nama vadītāju sāka strādāt Vitolds Eglītis. Vēlāk tautas nams pārcēlās uz tagadējo pasta ēku, bet 1969. gada 7. martā tika atklāta jaunā kultūras nama - kantora ēka. Ēkā šobrīd atrodas Viļķenes kultūras nams, Viļķenes pagasta pārvalde un Viļķenes bibliotēka.

Kultūras nama pamatuzdevums ir tautas mākslas kolektīvu darbības nodrošināšana, pieejamas un sakārtotas kultūrvides veidošana, saglabājot nacionālās kultūras tradīcijas un vērtības, latvisko tradīciju, izglītojošu un izklaides pasākumu organizēšana.             

Ikgadējie pasākumi, kas nu jau kļuvuši par kultūras nama tradīcijām - Jaungada karnevāls (jau vairāk kā 40 gadu garumā), Lielā balle, Viļķenes pagasta svētki, „Kā balta puķe bērns ir uzziedējis” – jaundzimušo bērniņu uzņemšana pagasta iedzīvotāju saimē, amatiermākslas kolektīvu sadraudzības un sezonas noslēguma koncerti, Valsts svētki - Baltā galdauta svētki, Lāčplēša diena un Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena, kā arī tradicionālie - Lieldienu, Līgo un Ziemassvētku pasākumi. Kā īpaša tradīcija jāizceļ Latvijas Valsts himnas „Dievs, svētī Latviju!” autoram Baumaņu Kārlim veltīts pasākums „Himnas Goda diena”, kas tiek organizēts reizi piecos gadus un pulcē korus no visas Latvijas.

  • 2014. gadā iegūstot finansējumu LEADER projektu konkursos, kultūras namā ir nomainīta skatuves grīda un atjaunota zāles grīda. Ir iegādāta mūsdienīga audio un video tehnika, kas paver plašākās iespējas nākotnē pasākumu organizēšanai. 
  • 2017.gadā iegūstot finansējumu LEADER projektu konkursos, kultūras namā tiek uzstādīta skatuves apgaismošanas sistēma, lai nodrošinātu mūsdienīgus tehniskos risinājumus.
  • 2020.gadā iegūstot finansējumu LEADER projektu konkursos, kultūras namā tiek nomainīti savu laiku nokalpojušie zāles krēsli, kā arī tiek labiekārtota kultūras nama virtuve ar sadzīves tehniku, kas tiek izmantota pasākumos, kuros tiek piedāvāta ēdināšana.


Pirkumu grozs