Bērns sešu gadu vecumā: no rotaļām līdz mācībām
Informatīvs materiāls vecākiem, kuru bērni vēl nav sasnieguši 7 gadu
vecumu.

http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/berns_6gad_vecuma_infmat.pdf

Pirkumu grozs