BAUMAŅU KĀRĻA VIĻĶENES PAMATSKOLAS ADMINISTRĀCIJA, SKOLOTĀJI UN DARBINIEKI

2021./2022. mācību gads

Kontakttelefons: 29491706
e-pasts: vilkenes.pamatskola@limbazunovads.lv

Vārds, uzvārds

Amats, mācāmais priekšmets

Audz. klase

Ilze Ādamsone

Direktore


Velta Pēce

fizikas skolotāja 8.9.kl.

 

Mārīte Ozola
Logopēde skolā

 Anete Noriņa
 Logopēde pirmsskolā
 
 Inese Eibele
 Skolotāja pirmsskolā
 
 Anta Tipa
 Skolotāja pirmsskolā 
 Antra Fridvalde
 Skolotāja pirmsskolā 
 Irēna Cine
 Skolotāja pirmsskolā 
 Guna Gertnere
 Pirmsskolas skolotāja palīgs
 
 Sandra Bogdānova
 Pirmsskolas skolotāja palīgs 

Ilze Kuģe-Kalniņa

sākumskolas skolotāja, pagarinātās  dienas grupas skolotāja

3. un 4.

Inga Eglīte

sākumskolas skolotāja, dabaszinību, latviešu valodas un literatūras, pagarinātās dienas grupas skolotāja

2.

Anita Ērmane

sākumskolas skolotāja,  matemātikas un sociālo zinību skolotāja

1.

Antra Kalniņa

matemātikas skolotāja, direktora vietniece izglītības jomā

9.

Pārsla Treimane

bioloģijas, ģeogrāfijas, sociālo zinību, Latvijas un  pasaules vēstures skolotāja


Antra Jakovļeva

latviešu valodas un literatūras skolotāja

5., 6.

Ilva Zvirgzdiņa

vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju (meitenēm) skolotāja, vizuālās mākslas pulciņa vadītāja, dizaina un tehnoloģiju, inženierzinību skolotāja


Māra Zvīne

Lietvede


Betija Kurpniece

Sporta skolotājs 1.-9.kl.


Iveta Šteinberga

krievu val., ķīmijas skolotāja

 

Laura Kudiņa

latviešu valodas, angļu val. skolotāja, skolas bibliotekāre, 

 7.

Aigars Erdmanis

Informātikas skolotājs 5.-7.kl.

 8.

Vizbulīte Ozola

angļu valodas skolotāja, direktora vietniece audzināšanas jomā

 

Jānis Rudzītis

mājturības un tehnoloģiju (zēniem) skolotājs, dizaina un tehnoloģiju skolotājs

 

Baiba Pētersone
 mūzikas skolotāja 1.-9.kl.
 

Baiba Andersone

Tehniskais darbinieks

 

Baiba Visocka

Tehniskais darbinieks

 

Sanita Kreišmane

Dārzniece, sētniece

 

Vita Buša

Tehniskais darbinieks

 

Ilze Veinberga

Pavāre

 

Una Hildebrante

Tehniskais darbinieks

 

Dace Ērmane

Tehniskais darbinieks

 

 Liene Zeiļuka
 Pavāre
 
 Anita Lielmane
 Tehniskais darbinieks 
 Sanita Zeidmane
 Tehniskais darbinieks 

Andis Graudums

Viļķenes pagasta pārvaldes autobusa šoferis

 








Pirkumu grozs