Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas karjeras izglītības programma

KARJERAS_IZGLITIBAS_PROGRAMMA_Vilkenes_p-sk__4_.pdf


Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem

  • www.viaa.gov.lv  - Lejuplādējamas rokasgrāmatas, darba burtnīcas un citi metodiskie materiāli karjeras izglītībai 
  • www.karjera.lu.lv - Latvijas Universitātes piedāvātie karjeras materiāli
  • www.slideshare.net - Prezentācija par karjeras izglītību 

Iepazīsti profesiju dažādību

Filmas par karjeras veidošanu:

Zaļais pipars 2

Zaļais pipars 3

Zaļais pipars 4

Filma par nākotnes profesijāmAizraujošā spēlē aicina jauniešus iepazīt profesiju daudzveidību
Karjeras nedēļai tuvojoties, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sociālajā tīklā Draugiem.lv ir izveidojusi interaktīvu un aizraujošu spēli “Atver profesiju durvis”. Tā jauniešus iepazīstina ar profesiju daudzveidību, izceļot specifiskās zināšanas, prasmes un personības īpašības, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi darbotos dažādās profesijās.
“Jauniešu priekšstati par profesijām bieži vien ir nepilnīgi, iztrūkstot zināšanām par pienākumiem, ko veic konkrētu profesiju pārstāvji. Jaunieši ne vienmēr zina, kāda izglītība nepieciešama profesijā strādājošajiem. Mēs radījām šo spēli ar sacensības elementiem, lai jaunieši interaktīvā veidā iepazītu profesijas un uzzinātu par tām ko jaunu,” atklāj VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktore Aleksandra Joma.
Spēle veidota divos līmeņos. Pirmajā līmenī dalībniekiem ir jāatver astoņas profesiju durvis, uzminot profesiju pēc sniegtā apraksta. Savukārt otrajā līmenī jauniešiem būs jādodas uz Karjeras nedēļas pasākumiem, lai uzzinātu unikālo kodu, ko ievadīt spēlē, tā iegūstot papildu punktus. Aktīvākajiem un veiksmīgākajiem spēlētājiem būs iespēja saņemt vērtīgas balvas.
Digitālā spēle „Atver profesijas durvis” vietnē www.draugiem.lv/viaa .

***

Jaunākie karjeras atbalsta interneta resursi:

WWW.NIID.LV  (nacionālā izglītības iespēju datu bāze) un www.Profesijupasaule.lv (interneta vietne profesiju iepazīšanai).

Interneta videi ir izveidota ĪPAŠA SPĒLE, kas caur humoru aicina
jauniešus nepaļauties uz vienkāršotiem karjeras testiem, bet
rūpīgi iepazīt savas prasmes un iespējas. Spēle publiskota šeit:
WWW.PROFESIJULAIKOTAJS.LV


***

Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Latvijas darba devēju konfederāciju realizē projektu – Virtuālā prakse.


Virtuālā prakse ir izglītojoša datorspēle jauniešiem, kurā tie var iepazīt profesijas, izvēlēties sev piemērotāko un atrast savu darba devēju. Turklāt studentus šie darba devēji pēc tam aicinās uz prakses/darba intervijām.
Projekts izstrādāts, lai vecinātu jauniešu nodarbinātību un palīdzētu tiem gūt pieredzi no uzņēmumiem, nesaistīti vietai un laikam.
Virtuālā prakse atrodama šeit: www.virtualaprakse.lv [1]

***


Pirkumu grozs