Kultūras biedrība "Viļķene"

Kultūras biedrības „Viļķene”  mērķi ir:

- kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, kopšana un popularizēšana;

- kultūras tradīciju saglabāšana;

- jaunu zināšanu gūšana, talantu izkopšana, brīvā laika pavadīšana;

- brīvā laika pavadīšanas objektu infrastruktūras attīstība, dzīves kvalitātes uzlabošanai un veicināšanai.


Kultūras biedrības „Viļķene” realizētie projekti

Nr. p.k. Gads Projekta nosaukums Summa Fonds Paveiktais
1. 2010 Dzīvosim sakoptā vidē 475.00 Ls Limbažu novada pašvaldība un VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”   Apmācību seminārs „ Vides un ainavas ierīkošana”, semināru ietvaros izstrādātā vides un ainavas ierīkošanas projekta īstenošana dabā- pilnveidota apzaļumošana pie Baumaņu Kārļa pieminekļa un Ķirbižu vides izglītības centra, pieredzes iegūšanas brauciens pie pagasta darbīgākajiem  ar skaistāko sētu īpašniekiem pagastā – ekskursija, konkurss „Sakoptākā pagasta sēta”.
2. 2011 „Nāc un dari, tu to vari” 430.00 Ls Limbažu novada pašvaldības finansētais nevalstisko organizāciju projektu konkurss Iepazinās ar amata meistariem Limbažu novadā . Praktiskās nodarbības dekupāžā, pērļošanā, filcēšanā, apsveikuma kartiņu gatavošanā.
3. 2011 „Jaunu saimniekošanas veidu ideju meklējumos Latgalē”. 1000.00 Ls Valsts Lauku tīkla pasākuma „Pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā” ietvaros Tika apmeklēti dažādi Latgales mājamatnieki un interasantas zemnieku saimniecības.
4. 2012 ” Latviešu tikumi ”Trīnes garā”   566.
KNHM, Limbažu novada pašvaldība – Sabiedrība ar dvēseli No iegādātajiem materiāliem pašu spēkiem tika darināti tērpi amatierteātra izrādei „Trīnes grēki”, darināti lina tērpi sieviešu vokālajam ansamblim, iegādāti metāli un izgatavoti metāla stendi izmantošanai gan izrādēs, gan dažāda veida pasākumos, tika iegādāti lupatu deķi izrādes dekorācijām.
5. 2013 ”Ak, šis dejotprieks” 500.00 Ls KNHM, Limbažu novada pašvaldība – Sabiedrība ar dvēseli Iegādātas dzijas un aušanas pulciņš „Katriņa” noauda tautiskos brunčus skolēnu deju kolektīva „Trejdeviņi” 5.-8. klašu skolēnu grupai. Iegādāts audums un kolektīva vecāki un dalībnieki uzšuva zēnu kreklus un meiteņu apakšsvārkus skolēnu deju kolektīva „Trejdeviņi” 5.-8. klašu skolēnu grupai.
6. 2013/2014 ”Novada tautas tērps-viens no novada identitātes simboliem” 2790.00 Ls Biedrība „Jūrkante”, LEADER pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" Iegādāti tautas tērpi jauniešu deju kolektīvam „Dīdeklis” – tautiskie brunči, vestes, blūzes, krekli, apakšsvārki, zeķes, jostas, sieviešu un vīriešu kurpes, saktiņas.
Kopā 5761.00 Ls 8197,16 EUR    


Pirkumu grozs