Biedrība "Attīstība Plus"

Mērķi:

Vietējo lauku pašvaldību teritorijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana; šajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes pakāpeniska uzlabošana; veicināt sabiedrības aktivitāti,popularizēt veselīgu dzīvesveidu, veicināt lietderīgu un produktīvu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu, organizējot aktīvās atpūtas pasākumus un nodarbības; veicināt infrastruktūras un vides sakārtošanu, uzlabošanu un attīstību.

Projekti:

  • «Rotaļu laukuma izveide Briežu gatvē»;
  • «Mazo bērnu brīnumzeme»;         
  • «Galda klāšanas» serviss;
  • «Aktīvai atpūtai»;
  • «Mūsu pagasts mūsu lepnums»;
  • «Mēs savam pagastam»;

Pasākumu organizēšana:

  • Talkas;
  • Izstādes;
  • Radošās darbnīcas;
  • Ideju vētras.


Pirkumu grozs