Uz augšu
Mājaslapa vislabāk skatāma ar Mozilla Firefox

Kultūra

Viļķenes kultūras nams nodots lietošanā 1969.g.7.martā kā padomju saimniecības “Viļķene” kultūras nama – kantora ēka. Šobrīd ēkā atrodas Viļķenes pagasta padome, pagasta kultūras nams, bāriņtiesa, p.u. “Katrīna”, SIA “Selma” kantoris.

Kultūras namā (vad. V.Kalniņa) darbojas tautas mākslas kolektīvi: deju kolektīvi “Dīdeklis”, “Trejdeviņi” (4 vecuma grupas), senioru deju kolektīvs un līnijdejotāji; pirmsskolas vecuma bērnu un skolēnu ansamblis, senioru ansamblis “Gadiem pāri”; pieaugušo un skolēnu teātra grupas; tiek piedāvātas iespējas individuāli mācīties klavieru spēli. Pēdējos gados kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi ir Dziesmu un deju svētku dalībnieki Rīgā, aktīvi koncertē kopā ar sadraudzības partneriem citos Latvijas rajonos.

Viļķenes pagasta Jauniešu centrs, jauniešu darba koordinatore – D.Tauriņa

Āsteres Atpūtas centrs (vad. D.Tauriņa) un Viļķenes bibliotēkas apkalpošanas punkts

Viļķenes pagasta bibliotēka (vad. M.Purmale) atrodas pagasta bērnudārza ēkā. Bibliotēkas grāmatu fonds – 11800 eks. Bibliotēka ir viena no pirmajām pagastu bibliotēkām Latvijā, kas uzsākusi bibliotēkas automatizāciju (1997.g.). Bibliotēkā kopš 2002.g. 1.februāra darbojas Sabiedriskais interneta pieejas punkts (SIPP).

No bibliotēkas vēstures:

Bibliotēkas pirmssākumi meklējami ap 1920.gadu, kad pagastā izveidojās izglītības biedrība “Gaisma”. Tās pirmais priekšsēdētājs bija ārsts Jānis Lejnieks – apdāvināts cilvēks, rūpējās par tautas izglītošanu. Viņa vadībā biedrība organizējusi sapulces, dažādus saviesīgus vakarus, teātra izrādes, kora dziedāšanu. Ap šo laiku mācītājs Širons dāvinājis Viļķenes pagasta bibliotēkas dibināšanai ap 100 grāmatu no personīgās kolekcijas. Pagasta bibliotēka atradusies izglītības biedrības pārziņā. 1925.gadā Katrīnas izglītības biedrībai “Gaisma” Latvijas Kultūras fonds piešķir 501 sējumu lasītavas ierīkošanai. Gadu gaitā bibliotēka atradusies veikala ēkā “Katrīnās”, pagastnamā, “Patversmēs”, kultūras namā, no 1993.gada – bērnudārza ēkā.

Vitrupes bibliotēka
(vad. L.Rumpe). Bibliotēka dibināta 1946.gadā. Savulaik tā atradusies Vitrupes tautas namā, “Krūmiņos” un “Jaunmelbāržos”. Bibliotēkas pašreizējais fonds – 7700 eks. Bibliotēka ir vienīgais kultūrizglītības centrs apkaimē, kopš likvidēta Ķirbižu pamatskola.


kontakti | lapas karte