Uz augšu
Mājaslapa vislabāk skatāma ar Mozilla Firefox

Labās ziņas

Informāciju skatīt arī www.optimisti.lv 

2013./2014. mācību gadā

ilva_zvirgzdinaSveicam skolotāju Ilvu Zvirgzdiņu ar Ata Kronvalda balvu!

 

 

Aigars_Erdmanis

Sveicam skolotāju Aigaru Erdmani ar Lattelecom datorapmācību projekta „Pieslēdzies, Latvija!” Pateicības rakstu un  balvu!

 

 DSC_1991

Sveicam jaunsargu vienības  instruktoru  Andi Zariņu ar Limbažu novada pašvaldības Atzinības rakstu!

 

 

SASNIEGUMI OLIMPIĀDĒS

VALSTĪ

NOVADĀ

2.vieta skolas komandai (Everita Eglīte, Tabita Ozoliņa /8.kl./; Marta Čuličoka, Laima Anna Dalbiņa /9.kl./) pamatskolu grupā Limbažu 3.vidusskolas atklātajā matemātikas 2.vieta
2.vieta Tabitai Ozoliņai 8.klašu grupā Limbažu 3.vidusskolas atklātajā matemātikas olimpiādē (skolotāja Antra Kalniņa)olimpiādē (skolotāja Antra Kalniņa) 
 3.vieta Laimai Annai Dalbiņai 9.klašu grupā Limbažu 3.vidusskolas atklātajā matemātikas olimpiādē(skolotāja Antra Kalniņa)
ATZINĪBA Laimai Annai Dalbiņai Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu 9.klašu fizikas olimpiādē (skolotāja Regīna Zivtiņa)
ATZINĪBA Laimai Annai Dalbiņai 9.klašu grupā Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu bioloģijas olimpiādē (skolotāja Pārsla Treimane)

5.vieta Emīlijai Paulai Krogzemei Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras 6.klašu olimpiādē (skolotāja Antra Jakovļeva) 
5.vieta Elīzai Legzdiņai Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras 7.klašu olimpiādē (skolotāja Antra Jakovļeva) 
7.vieta Martai Čuličokai Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu 9.klašu vēstures olimpiādē (skolotājs Jānis Viļumsons) 
9.vieta Tabitai Ozoliņai Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras 8.klašu olimpiādē (skolotāja Antra Jakovļeva) 
9.vieta Laimai Annai Dalbiņai Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras 9.klašu olimpiādē (skolotāja Antra Jakovļeva) 

SASNIEGUMI KONKURSOS

STARPTAUTISKAJOS

Bronzas medaļa  Everitai Ķezberei, Atzinība Annai Annijai Grinšpei un biedrības „Latviešu tautas mākslas savienības” spec. balva Sārai Ozoliņai XXII Starptautiskajā vizuāli plastiskās mākslas izstādē – konkursā “Es dzīvoju pie jūras” (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
Vairāk informācijas: http://www.jurmala.makslasskola.lv/index.php?id=356

VALSTĪ

DIPLOMS 3.klases skolniecei Laurai Melisai Kraujiņai Latvijas Republikas Valsts prezidenta kancelejas un Izglītības un zinātnes ministrijas, UNESCO Latvijas Nacionālo komisijas, Fridriha Ēberta fonda un Mazākumtautību konsultatīvas padomes organizētajā vizuālās mākslas konkursā „Latvija – mūsu drošās mājas” (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
ATZINĪBAS RAKSTS  6.klasei  par piedalīšanos  Zemkopības ministrijas konkursā Latvijas skolu jaunatnei „Mūsu mazais pārgājiens” (klases audzinātāja Māra Zvīne)
PATEICĪBAS RAKSTS Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolai par dalību Valsts izglītības satura centra organizētajā konkursā – skatē „Kas interesants skolas muzejā?” (konsultante Aija Ozoliņa)

VIDZEMES REĢIONĀ

3.vieta un Atzinības raksts Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) konkursa “Gribu būt mobils!” pusfinālā 7.klases komandai „Asie eži”  – Karīnai Noriņai, Paulai Annai Ķēberei, Namejam Jānim Eglītim, Danielam Bašķim, Jānim Ķezberam (skolotāja Antra Kalniņa)
Atzinības raksts Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) konkursa “Gribu būt mobils!” neklātienes kārtā 6.klases komandai „Ašie 2”- Krista Kristiāna Zeiļuka, Kristiāna Legzdiņa (skolotāja Māra Zvīne) un  6.-8.klašu komandai „Spicie” – Ieva Eglīte, Everita Eglīte, Tabita Ozoliņa (skolotājas Ilva Zvirgzdiņa un Vita Buša)

SASNIEGUMI SPORTĀ (skolotājs Ģirts Rozenbergs)

NOVADĀ

1.vieta meiteņu komandai basketbolā 5.-6.klasēm (Paula Anna Ķēbere, Karīna Noriņa, Elīza Legzdiņa, Ieva Evita Eglīte, Emīlija Paula Krogzeme, Agate Vigija Lošina, Paula Beatrise Bečere, Kristiāna Legzdiņa)
1.vieta meiteņu komandai basketbolā 8.-9.klasēm (Everita Eglīte, Tabita Ozoliņa, Laima Anna Dalbiņa, Marta Čuličoka, Dinija Liepiņa, Anete Hildebrante)
2.vieta zēnu komandai basketbolā 8.-9.klasēm (Deivids Jānis Maurītis, Gunārs Haritonovs, Aleksis Freibergs, Ģirts Zeiļuks, Rinalds Bēniņš, Rihards Liepiņš, Niks Zeidmanis, Unass Hmeļinskis)
2.vieta meiteņu komandai tautas bumbā 4.-5.klasēm (Kitija Beāte Lošina, Sintija Paegle, Līga Daunaroviča, Krista Elza Čuličoka, Estere Hmeļinska, Ieva Klusa, Betija Ķezbere)
3.vieta zēnu komandai basketbolā 6.-7.klasēm (Namejs Jānis Eglītis, Daniels Bašķis, Jānis Ķezbers, Rustams Hmeļinskis, Andis Haritonovs, Valts Maurītis)

1.vieta zēnu komandai futbolā 7.-9.klasēm (Gunārs Haritonovs, Deivids Jānis Maurītis,  Aleksis Freibergs, Rihards Liepiņš, Ģirts Zeiļuks, Niks Zeidmanis, Rinalds Bēniņš, Unas Hmeļinskis)
2.vieta meiteņu komandai basketbolā  5.-6.klasēm (Agate Vigija Lošina, Paula Beatrise Bečere, Paula Anna Ķebere, Karīna Noriņa, Elīza Legzdiņa, Kristiāna Legzdiņa Ieva Eglīte)
1.vieta Agatei Vigijai Lošinai /6.kl./ vieglatlētikas krosā (500 m)
1.vieta Namejam Jānim Eglītim /7.kl./ augstlēkšanā
1.vieta Nikam Zeidmanim /9.kl./ vieglatlētikā (800 m)
2.vieta Paulai Annai Ķēberei /7.kl./ lodes (2 kg) grūšanā
3.vieta Ritai Šestakovai /3.kl./ vieglatlētikā (400 m)
3.vieta Sindijai Paeglei /5.kl./ vieglatlētikas krosā (500 m)
3.vieta Emīlijai Paulai Krogzemei /6.kl./ augstlēkšanā
3.vieta Emīlijai Paulai Krogzemei /6.kl./ vieglatlētikā (200 m)
3.vieta Anetei Hildebrantei /9.kl./ vieglatlētikā (1000 m)
3.vieta Danielam Bašķim /6.kl./ lodes (3 kg) grūšanā

2012./2013. mācību gadā

SASNIEGUMI OLIMPIĀDĒS

VALSTĪ

Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra PATEICĪBA 9.klases skolniecei Patrīcijai Eglītei par veiksmīgu piedalīšanos vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Kur saulīte rotājas” (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)

ATZINĪBA 7.klases skolniecei Everitai Eglītei par sasniegumiem 9.atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē „Gaiss” (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)

Valsts izglītības satura centra PATEICĪBA skolotājai Ilvai Zvirgzdiņai par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu 9.atklātajai mājturības un tehnoloģiju olimpiādei „Gaiss” (tekstila tehnoloģijas)

NOVADĀ

1.vieta Esterei Hmeļinskai Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu 3.klašu latviešu valodas  olimpiādē (skolotāja Anita Ērmane)  

1.vieta Rūdolfam Šņorem 9.klašu grupā Limbažu 3.vidusskolas atklātajā matemātikas olimpiādē (skolotāja Antra Kalniņa)
2.vieta Katrīnai Šņorei Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu 2.klašu kombinētajā olimpiādē (skolotāja Dita Grigore)

2.vieta skolas komandai (Marta Čuličoka, Laima Anna Dalbiņa /8.kl./; Evija Cine, Rūdolfs Šņore /9.kl./) pamatskolu grupā Limbažu 3.vidusskolas atklātajā matemātikas olimpiādē (skolotāja Antra Kalniņa) 

 2.vieta Laimai Annai Dalbiņai 8.klašu grupā Limbažu 3.vidusskolas atklātajā matemātikas olimpiādē(skolotāja Antra Kalniņa)

 2.vieta Evijai Cinei 9.klašu grupā Limbažu 3.vidusskolas atklātajā matemātikas olimpiādē(skolotāja Antra Kalniņa)

2.vieta Paulai Annai Ķēberei /6.kl./ Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu 5.-8.klašu matemātikas olimpiādē (skolotāja Antra Kalniņa)

3.vieta Laimai Annai Dalbiņai /8.kl./ Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu 8.klašu krievu valodas   olimpiādē (skolotāja Iveta Šteinberga) 
3.vieta Paulai Annai Ķēberei /6.kl./ Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu 4.-6.klašu vizuālās mākslas olimpiādē (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)

3.vieta Laimai Annai Dalbiņai /8.kl./ Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu 5.-8.klašu matemātikas olimpiādē (skolotāja Antra Kalniņa)

5.vieta Tabitai Ozoliņai 7.klašu Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē (skolotāja Antra Jakovļeva)

6.vieta Laimai Annai Dalbiņai Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu 8.klašu latviešu valodas un literatūras olimpiādē (skolotāja Antra Jakovļeva)

6.vieta Evijai Miezei Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu 1.klašu kombinētajā olimpiādē (skolotāja Ilze Kuģe) 
6.vieta Laimai Annai Dalbiņai /8.kl./ Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu 8.klašu ģeogrāfijas    olimpiādē (skolotāja Pārsla Treimane) 
7.vieta Laimai Annai Dalbiņai /8.kl./ Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu 8.klašu angļu valodas olimpiādē (skolotāja Aira Jākobsone) 

7.vieta Kristiānai Legzdiņai /5.kl./ Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu 5.-8.klašu matemātikas olimpiādē (skolotāja Antra Kalniņa)

8.vieta Deividam Jānim Maurītim /7.kl./ Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu 5.-8.klašu matemātikas olimpiādē (skolotāja Antra Kalniņa) 

8.vieta Evijai Cinei 9.klašu Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē (skolotāja Antra Jakovļeva)

ATZINĪBA Betijai Ķezberei /3.kl./ Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu 1.-3.klašu vizuālās mākslas olimpiādē

ATZINĪBA Emīlijai Paulai Krogzemei /5.kl./ Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu 5.-8.klašu matemātikas olimpiādē (skolotāja Antra Kalniņa)

 SASNIEGUMI KONKURSOS

STARPTAUTISKAJOS

2.vieta  Katrīnai Šņorei /2.kl./ XXII Starptautiskajā vizuāli plastiskās mākslas izstādē – konkursā “Es dzīvoju pie jūras” (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa) 
Vairāk informācijas: http://www.jurmala.makslasskola.lv/index.php?id=356&top=320

VALSTĪ

GODA RAKSTS 7.klases skolniecēm Everitai Eglītei un Tabitai Ozoliņai par 1.vietu grupu kopvērtējumā Monreālas Latviešu sabiedriskā centra konkursā „Lietas – likteņu liecinieces” (konsultante Aija Ozoliņa)

SIA ZAAO konkursa ” Jauna dzīve tekstilizstrādājuma atkritumiem ” laureātes – 5.klases skolnieces Ieva Evita Eglīte un Kristiāna Legzdiņa (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
Vairāk info: http://www.zaao.lv/public/lat/aktualitates/11281/ 

Saeimas fotokonkursā „Drošs savā Latvijā” ATZINĪBAS RAKSTU par radošu pieeju un ieguldīto darbu saņēma 9.klases skolniece Patrīcija Eglīte

 • Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa PATEICĪBA par dalību Valsts prezidenta institūcijas 90.gadadienai veltītajā skolēnu radošo darbu konkursā
 • Zemkopības ministrijas konkursā Latvijas skolu jaunatnei „Mūsu mazais pārgājiens” ATZINĪBAS RAKSTS par piedalīšanos 5.klasei (klases audzinātāja Māra Zvīne)
 • Kokneses fonda sociālajā projektā „Dāvini savai Latvijai” PATEICĪBAS saņēma Andis Haritonovs /5.kl./; Jānis Ķezbers /6.kl./; Uģis Hmeļinskis /7.kl./; Niks Zeidmanis /8.kl./; Rūdolfs Šņore /9.kl./ (skolotājs Aigars Erdmanis)

 NOVADĀ

 DIPLOMS par 1.vietu un balvas 9.klases skolniecei Evijai Cinei Limbažu Galvenās bibliotēkas video sižetu konkursā “Bibliotēkā ir forši!” (video sižets par Viļķenes bibliotēku). Balvas saņēma arī 9.kl. skolnieki Kristīne Tauriņa, Laura Liepiņa un Ingus Kukuts. (klases audzinātāja Ilva Zvirgzdiņa)

VIDZEMES REĢIONĀ

1.vieta Kristiānai Legzdiņai /5.kl./ Vidzemes reģiona 4.-9.klašu izglītojamo 2.pētniecisko darbu konkursā (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
2.vieta Patrīcijai Eglītei /9.kl./ Vidzemes novadu skolēnu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Kur saulīte rotājas” (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
15.vieta Esterei Hmeļinskai Vidzemes reģiona 3.klašu latviešu valodas olimpiādē (skolotāja Anita Ērmane) 
• Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas ATZINĪBAS RAKSTS skolotājai Ilvai Zvirgzdiņai par izglītojamo sagatavošanu dalībai Vidzemes reģiona 4.-9.klašu izglītojamo 2.pētniecisko darbu konkursā
• Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas ATZINĪBAS RAKSTS skolotājai Ilvai Zvirgzdiņai par darbu recenzēšanu Vidzemes reģiona 4.-9.klašu izglītojamo 2.pētniecisko darbu konkursā 

SASNIEGUMI SPORTĀ (skolotājs Ģirts Rozenbergs)

 NOVADĀ

1.vieta meiteņu komandai basketbolā  4.-5.klasēm (Agate Vigija Lošina, Emīlija Krogzeme, Paula Beatrise Bečere, Paula Anna Ķebere, Krista Kristiāna Zeiļuka, Sindija Paegle, Benita Cine)

1.vieta meiteņu komandai basketbolā  8.-9.klasēm (Evija Cine, Kristīne Tauriņa, Laura Liepiņa, Anete Hildebrante, Laima anna Dalbiņa, Marta Čuličoka)

2.vieta zēnu komandai „Lāses kauss 2013”volejbolā 6.-9.klasēm (Agris Haritonovs, Rūdolfs Šņore, Aleksis Freibergs, Rihards Liepiņš, Ģirts Zeiļuks, Gunārs Haritonovs, Deivids Jānis Maurītis)

2.vieta zēnu komandai basketbolā 8.-9.klasēm (Aleksis Freibergs, Ģirts Zeiļuks, Niks Zeidmanis, Ritvars Fridbergs, Ingus Kukuts, Agris Haritonovs, Rūdolfs Šņore)

3.vieta zēnu komandai basketbolā 6.-7.klasēm (Deivids Maurītis, Gunārs Haritonovs, Daniels Bašķis, Eduards Ozols, Jānis Ķezbers) 

1.vieta Emīlijai Paulai Krogzemei /5.kl./  rudens krosā

 3.vieta Agatei Vigijai Lošinai /5.kl./  rudens krosā

 1.vieta zēnu komandai futbolā 7.-9.klasēm (Aleksis Freibergs, Ģirts Zeiļuks, Niks Zeidmanis, Deivids Maurītis, Gunārs Haritonovs, Ritvars Fridbergs, Ingus Kukuts, Agris Haritonovs,Rūdolfs Šņore

 3.vieta meiteņu komandai Tautas bumbā  4.-5.klasēm (Agate Vigija Lošina, Emīlija Krogzeme, Paula Beatrise Bečere, Paula Anna Ķebere, Kristiāna Legzdiņa, Krista Kristiāna Zeiļuka, Sindija Paegle, Kitija Beāte Lošina)

 

2011./2012. mācību gadā

SASNIEGUMI OLIMPIĀDĒS

VALSTĪ

13.vieta Dārtai Rasai Ozolai /9.kl./ Latviešu valodas un literatūras 38.valsts olimpiādē /68 dalībnieki/ (skolotāja Antra Jakovļeva)

21.vieta Dārtai Rasai Ozolai /9.kl./ Valsts 18. vēstures 9. klašu olimpiādē /67 dalībnieki/ (skolotājs Jānis Viļumsons)

REĢIONĀ

 1.vieta Kristiānai Legzdiņai /4.kl./ Vidzemes reģiona 4.-9.klašu izglītojamo pētniecisko darbu konkursā (skolotāja Dita Grigore, darba vadītāja Sanita Legzdiņa)

2.vieta Paulai Annai Ķēberei /5.kl./ Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas reģiona konkursā „Toņi un  pustoņi” (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)

Klausītāju simpātiju balva Emīlijai Krogzemei /4.kl./ Vidzemes reģiona 4.-9.klašu izglītojamo pētniecisko darbu konkursā (skolotāja Dita Grigore, darba vadītājs Andris Krogzems)

 

NOVADĀ

 2.vieta Dārtai Rasai Ozolai /9.kl./ Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē (skolotāja Antra Jakovļeva)

3.vieta Dārtai Rasai Ozolai /9.kl./ Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu krievu valodas 

olimpiādē (skolotāja Iveta Šteinberga)  

3.vieta Emīlijai Paulai Krogzemei Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu 4.klašu latviešu valodas olimpiādē (skolotāja Dita Grigore) 

3.vieta Kristiānai Legzdiņai Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu 4.klašu matemātikas olimpiādē (skolotāja Dita Grigore)

3.vieta Paulai Annai Ķēberei Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu 5.klašu matemātikas olimpiādē (skolotāja Antra Kalniņa)

Atzinība Laurai Melisai Kraujiņai un  Katrīnai Šņorei Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu kombinētajā olimpiādē 1.klasei (skolotāja Ilze Kuģe)

Atzinība Deividam Jānim Maurītim Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu 6.klašu matemātikas olimpiādē (skolotāja Antra Kalniņa)

Atzinība Laimai Annai Dalbiņai Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu 7.klašu matemātikas olimpiādē (skolotāja Antra Kalniņa)

6.vieta Martai Treimanei Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu 9.klašu ķīmijas olimpiādē (skolotāja Iveta Šteinberga)

7.vieta Everitai Eglītei Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu 6.klašu matemātikas olimpiādē (skolotāja Antra Kalniņa)

9.vieta Evijai Cinei Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu 8.klašu latviešu valodas un literatūras olimpiādē (skolotāja Antra Jakovļeva)

10.vieta Evijai Cinei Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu 8.klašu angļu valodas olimpiādē (skolotāja Aira Jākobsone)

10.vieta Martai Treimanei Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadu 9.klašu bioloģijas olimpiādē (skolotāja Pārsla Treimane)

 SASNIEGUMI KONKURSOS

VALSTĪ

 • MEISTARU DIPLOMS 6.klasei un skolotājai Mārai Zvīnei vides izglītības programmā „Izzini mežu”
 • ZEĻĻU DIPLOMS 7.klasei un skolotājai Pārslai Treimanei vides izglītības programmā „Izzini mežu”
 • Apgāda Zvaigzne ABC rīkotajā erudīcijas konkursā „Zvaigžņu klase” 5.-9. klašu skolēniem 2.vieta, ATZINĪBAS RAKSTS 6.kases skolēniem (klases audzinātāja Māra Zvīne)
 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta organizētajā  radošo darbu konkursā „Jūra līdz ceļiem” 3.vieta un DIPLOMS Nadīnei Spulģei /9.kl./ (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
 • Zemkopības ministrijas konkursā Latvijas skolu jaunatnei „Mūsu mazais pārgājiens” Zemkopības ministrijas ATZINĪBAS RAKSTS par piedalīšanos konkursā 8.klasei (klases audzinātāja Ilva Zvirgzdiņa)
 • Latvijas Augļkopju asociācijas konkursā „Augļi un ogas – visu dienu, katru dienu!” PATEICĪBA Ievai Eglītei /4.kl./ un Everitai Eglītei /6.kl./ (skolotāja Kristīne Eglīte)
 • Valsts izglītības satura centra organizētajāVides izziņas spēļu konkursā„Iepazīsti vidi!” Dabas aizsardzības pārvaldes balva Ievai Eglītei /4.kl./, Everitai Eglītei un Tabita Ozoliņa /6.kl./ (skolotājas Māra Zvīne, Kristīne Eglīte)
 • VISC PATEICĪBA Ievai Evitai Eglītei /4.kl./ par veiksmīgu dalību vides izziņas spēļu konkursā „Iepazīsti vidi!” ar spēli „Gudrie pirkstiņi”
 • VISC PATEICĪBA Everitai Eglītei /6.kl./ par veiksmīgu dalību vides izziņas spēļu konkursā „Iepazīsti vidi!” ar spēli „Gudrie pirkstiņi”
 • VISC PATEICĪBA Tabitai Ozoliņai /6.kl./ par veiksmīgu dalību vides izziņas spēļu konkursā „Iepazīsti vidi!” ar spēli „Gudrie pirkstiņi”
 • IZM VISC ATZINĪBA Ilvai Zvirgzdiņai par intereses veicināšanu un atbalstu skolēnam projekta darba izstrādē Vides projektu 17.valsts olimpiādē
 • Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes ATZINĪBAS RAKSTS skolotājai Ilvai Zvirgzdiņai par ieguldījumu jauno zinātnieku audzināšanā
 • ATZINĪBAS RAKSTS skolotājai Ilvai Zvirgzdiņai – labākā 2011.gada CSDD satiksmes drošības skolotāja
 • DIPLOMS Ilvai Zvirgzdiņai par 2.vietu trases automodelisma sacensībās konkursa „Labākā CSDD satiksmes drošības skola” noslēguma pasākumā Rīgas Motormuzejā
 • Bērnu un jauniešu vides izglītības centra „Rīgas Dabaszinību skola” Pateicība Ilvai Zvirgzdiņai par Jauno ūdens pētnieku konkursa pētnieciskā darba vadīšanu
 • Bērnu un jauniešu vides izglītības centra „Rīgas Dabaszinību skola” Pateicība Ilvai Zvirgzdiņai par Jauno vides pētnieku konkursa pētnieciskā darba vadīšanu
 • ATZINĪBAS RAKSTS Vitai Bušai – labākā 2011.gada CSDD satiksmes drošības skolotāja
 • DIPLOMS Vitai Bušai par 2.vietu trases automodelisma sacensībās konkursa „Labākā CSDD satiksmes drošības skola” noslēguma pasākumā Rīgas Motormuzejā
 • LR IZM VISC SERTIFIKĀTS  un ārštata metodiķa statuss Antrai Kalniņai par dalību matemātikas mācību satura un skolotāju atbalsta materiālu 7.-9. klasei aprobācijā un pilnveidē ESF projekta „Dabaszinības un matemātika” ietvaros
 • LR IZM VISC SERTIFIKĀTS  un ārštata metodiķa statuss Pārslai Treimanei par dalību bioloģijas mācību satura un skolotāju atbalsta materiālu 7.-9. klasei aprobācijā un pilnveidē ESF projekta „Dabaszinības un matemātika” ietvaros
 • LR IZM VISC SERTIFIKĀTS  un ārštata metodiķa statuss Ivetai Šteinbergai par dalību ķīmijas mācību satura un skolotāju atbalsta materiālu 7.-9. klasei aprobācijā un pilnveidē ESF projekta „Dabaszinības un matemātika” ietvaros
 • LR IZM VISC SERTIFIKĀTS  un ārštata metodiķa statuss Regīnai Zivtiņai par dalību fizikas mācību satura un skolotāju atbalsta materiālu 7.-9. klasei aprobācijā un pilnveidē ESF projekta „Dabaszinības un matemātika” ietvaros

 REĢIONĀ

 • Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) konkursa “Gribu būt mobils!” pusfinālā komandai „Spicie 5”  – Patrīcija Eglīte, Evija Cine, Kristīne Tauriņa, Ingus Kukuts /8kl./ 2.vieta un Atzinības raksts /(skolotāja Ilva Zvirgzdiņa un Marita Kauliņa)
 • Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) konkursa “Gribu būt mobils!” neklātienes kārtā komandai „Spicie-5” Patrīcija Eglīte, Evija Cine,  Kristīne Tauriņa,  Ingus Kukuts /8.kl./ 1.vieta un Atzinības raksts (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa un Marita Kauliņa)
 • Vidzemes reģiona vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Toņu un pustoņi” PATEICĪBAS RAKSTI Sārai Ozoliņai,  Katrīnai Šņorei /1.kl./; Paulai Annai Ķēberei /5.kl./; Patrīcijai Eglītei /8.kl./; Nadīnei Spulģei /9.kl./ (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
 • DIPLOMS II pakāpe Paulai Annai Ķēberei Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā, gatavojoties IV Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālam „Toņi un pustoņi”
 • PATEICĪBA skolotājai Ilvai Zvirgzdiņai par piedalīšanos vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa Vidzemes reģiona skatē, gatavojoties IV Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālam „Toņi un pustoņi”
 • PATEICĪBA Ilvai Zvirgzdiņai par Limbažu novada ģimnāzijas skolēnu sagatavošanu veiksmīgam startam mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos

 NOVADĀ

 • LimbažuBērnu un jauniešu centra organizētajā vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Toņi un pustoņi” PATEICĪBA Sārai Ozoliņai, Katrīnai Šņorei /1.kl./; Paulai Annai Ķēberei /5.kl./; Patrīcijai Eglītei /8.kl./; Nadīnei Spulģei /9.kl./ (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
 • LimbažuBērnu un jauniešu centra PATEICĪBA skolēnu teātrim „Sienāzītis” par piedalīšanos Limbažu novada skolēnu teātru festivālā „Saspēle” . Pulciņa dalībnieki: Ģirts Zeiļuks /7.kl./; Ingus Kukuts, Kristīne Tauriņa, Evija Cine, Sanija Blīve, Kitija Blīve, Patrīcija Eglīte, Laura Liepiņa, Agris Haritonovs, Rūdolfs Šņore, Ritvars Fridbergs /8.kl./; Ilze Kraukle, Marta Treimane /9.kl./  (vadītāja Māra Zvīne)
 • Ceļu satiksmes drošības direkcijas organizētajā Jauno satiksmes dalībnieku forumā 2012 1.vieta un DIPLOMS komandai „Spicie 1”: Ievai Evitai Eglītei, Paulai Beatrisei Bečerei, Emīlijai Krogzemei /4.kl./, Namejam Jānim Eglītim, Jānim Ķezberam, Danielam Bašķim /5.kl./; 3.vieta un DIPLOMS  komandai „Spicie 2”: Betijai Ķezberei /2.kl./; Dāvim Nāzaram, Ralfam Zakam /3.kl/; Kristai Kristiānai Zeiļukai, Andim Haritonovam /4.kl./; Paulai Annai Ķēberei /5kl./ (skolotājas Ilva Zvirgzdiņa un Vita Buša); Spicākā braucēja tituls Namejam Jānim Eglītim/5.kl./
 • Limbažu novada pašvaldības Atzinības raksts skolotājam Antrai Kalniņai par ieguldījumu izglītības attīstībā
 • Limbažu novada pašvaldības Atzinības raksts Annai Vinterei par ieguldījumu izglītības jomā
 • LimbažuBērnu un jauniešu centra PATEICĪBA skolotājai Ilvai Zvirgzdiņai par piedalīšanos Limbažu novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Toņi un pustoņi”
 • Ceļu satiksmes drošības direkcijas Atzinības raksts Aigaram Erdmanim
 • Ceļu satiksmes drošības direkcijas DIPLOMS par izcīnīto 1.vietu un Atzinības raksts Ilvai Zvirgzdiņai par piedalīšanos Jauno satiksmes dalībnieku forumā atlases kārtā Limbažos
 • Ceļu satiksmes drošības direkcijas DIPLOMS par izcīnīto 3.vietu un Atzinības raksts Vitai Bušai par piedalīšanos Jauno satiksmes dalībnieku forumā atlases kārtā Limbažos

 SASNIEGUMI SPORTĀ

VALSTĪ

1.vieta Karmenai Burkevičai /9.kl./ Latvijas skolu 65. spartakiāde dambretē (skolotājs Kārlis Ozols)

NOVADĀ

 1.vieta Emīlijai Paulai Krogzemei /4.kl./  rudens krosā

1.vieta meiteņu komandai basketbolā 6.-7.klasēm (Dinija Liepiņa, Marta Čuličoka, Laima Anna Dalbiņa, Tabita Ozoliņa, Anete Hildenrante, Evija Cine)

2.vieta meiteņu komandai basketbolā 4.-5.klasēm (Paula Ķēbere, Katrīna Noriņa, Elīza Legzdiņa, Paula Bečere, Agate Lošina, Kristiāna Legzdiņa, Ieva Eglīte)

2.vieta meiteņu komandai basketbolā 8.-9.klasēm (Karmena Burkeviča, Linita Bērziņa, Laine Eglīte, Nadīne Spulģe, Marta Treimane, Ilze Kraukle, Dārta Rasa Ozola, Kitija Blīve, Sanija Blīve)

2.vieta zēnu komandai „Lāses kauss 2012”volejbolā 6.-9.klasēm (Nils Noriņš, Mārcis Balodis, Ingus Kukuts, Aleksis Freibergs, Ritvars Fridbergs, Rūdolfs Šnore)

2.vieta zēnu komandai basketbolā 6.-7.klasēm (Aleksis Freibergs, Ģirts Zeiļuks, Rihards Liepiņš, Niks Zeidmanis, Unass Hmeļinskis, Deivids Maurītis, Rinalds Bēniņš, Uģis Hmeļinskis, Gunārs Haritonovs, Jānis Biguns)

2.vieta zēnu komandai basketbolā 8.-9.klasēm (Nils Noriņš, Mārcis Balodis, Ritvars Fridbergs, Ingus Kukuts, Agris Haritonovs, Rūdolfs Šņore, Aleksis Freibergs)
2.vieta Ingusam Kukutam /8.kl./ rudens krosā
2.vieta Karmenai Burkevičai /9.kl./ Liepupes vidusskolas atklātajā čempionātā dambretē
2.vieta Benitai Cinei /2.kl./ Liepupes vidusskolas atklātajā čempionātā dambretē
4.vieta Agatei Vigijai Ļošinai /4.kl./ rudens krosā

4.vieta Karmenai Burkevičai /9.kl./ Alojas, Limbažu un Salacgrīvas atklātās skolu sacensības dambretē

5.vieta Betijai Ķezberei /2.kl./ Alojas, Limbažu un Salacgrīvas atklātās skolu sacensības dambretē

5.vieta Nikam Zeidmanim /7.kl/ rudens krosā

6.vieta Deividam Jānim Maurītim /6.kl./ rudens krosā

6.vieta Kristai Elzai Čuličokai rudens krosā
7.vieta Rūdolfam Šņorem /8.kl./ rudens krosā

7.vieta Līgai Daunarovičai /2.kl./ Alojas, Limbažu un Salacgrīvas atklātās skolu sacensības dambretē
8.vieta Kristai Elzai Čuličokai /2.kl./ rudens krosā
8.vieta Evijai Cinei 
/8.kl./ rudens krosā
8.vieta Eduardam Ozolam /5.kl./ rudens krosā
9.vieta Robertam Bogdanovam /2.kl./ rudens krosā

11.vieta Deividam Jānim Maurītim /6.kl./ Alojas, Limbažu un Salacgrīvas atklātās skolu sacensības dambretē

13.vieta Unasam Hmeļinskim /7.kl./  Alojas,Limbažu un Salacgrīvas atklātās skolu sacensības dambretē

13.vieta Valtam Maurītim /2.kl./ rudens krosā

14.vieta Eduardam Ozolam /5.kl./ Alojas, Limbažu un Salacgrīvas atklātās skolu sacensības dambretē

15.vieta Ievai Evitai Eglītei /4.kl./ rudens krosā
15.vieta Valtam Maurītim /2.kl./ Alojas, Limbažu un Salacgrīvas atklātās skolu sacensības dambretē

Izglītības un zinātnes ministrijas ATZINĪBAS RAKSTS un Ekselences balva no A/S Rīgas Piena kombināta Pārslai Treimanei par izcilu darbu inovatīva mācību procesa īstenošanā bioloģijā

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola ir kļuvusi par Ekselences skolu 

Uzaicinājumu līdzdalībai LR Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra veidotajā „Inovatīvas pieredzes (Ekselences) skolas” tīklā saņēmušas 16 vidusskolas un 6 pamatskolas valstī.

Ņemot vērā skolotāju profesionālās meistarības izaugsmi, mūsdienīgu mācību metožu un informācijas tehnoloģiju plašāku un pilnvērtīgāku izmantošanu mācību procesā, skolēnu intereses palielināšanos par dabaszinātnēm un matemātiku, mācību sasniegumus, skolu vadības īstenotās mērķtiecīgās pārmaiņas skolā, arī Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola tika uzaicināta piedalīties Inovatīvās pieredzes (Ekselences) skolu tīklā.

2010./2011. mācību gadā

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola Ata Kronvalda fonda veidotajā skolu reitingā „mazās skolas” – 31.vieta!

Apsveicam Jūs ar iekļūšanu Ata Kronvalda fonda veidotajā Latvijas skolu novērtējumā darbā ar talantīgiem skolēniem 2010./2011. mācību gadā! Tas apliecina, ka Jūsu skolā noris sekmīgs darbs skolēnu talantu attīstīšanā un Jūsu skolas audzēkņi ir ieguvuši apbalvojumus valsts vai atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātnisko darbu konferencē 2010./2011. mācību gadā vai starptautiskajās olimpiādēs 2010. gadā.

Atgādinām, ka mūsu veidotā novērtējuma mērķis ir popularizēt Latvijas sabiedrībā izglītību un celt prestižu skolām un to skolotājiem, kas sekmē darbu ar talantīgajiem audzēkņiem. Šis ir iespējams pozitīvākais novērtējums izglītības jomā, jo visi Latvijas skolu novērtējumā iekļautie skolu kolektīvi ir pelnījuši atzinību par audzēkņu panākumiem šajā mācību gadā!

Sīkāku informāciju par Latvijas skolu novērtējumu darbā ar talantīgiem skolēniem, ceļojošo balvu “Lielā Pūce“, kuru pasniedz 1. un 2. vietas ieguvējiem katrā skolu grupā, un mūsu darbības vēsturi, iespējams iepazīties saitē http://www.skolureitings.lv

Cerot uz turpmāku sadarbību, Beate Danusēviča, projektu vadītāja

SASNIEGUMI OLIMPIĀDĒS

1.vieta Limbažu novada vides projektu olimpiādē Tomam Jānim Eglītim /9.kl./ (skolotājas Inta Soma un Kristīne Eglīte)

2.vieta un sudraba medaļa Valsts vides projektu olimpiādē Tomam Jānim Eglītim /9.kl./ (darba vadītāja Kristīne Eglīte, konsultante Inta Soma)
2.vieta Limbažu 3.vidusskolas atklātajā matemātikas olimpiādē 8.- 9.klašu grupā Martai Treimanei, Nilam Noriņam /8.kl./; Ivaram Kalējam, Tomam Jānim Eglītim /9.kl./ (skolotāja Antra Kalniņa)
2.vieta Limbažu 3.vidusskolas atklātajā matemātikas olimpiādē Ivaram Kalējam /9.kl./ (skolotāja Antra Kalniņa)
2.vieta Limbažu novada matemātikas 9.-12.klašu olimpiādē Tomam Jānim Eglītim /9.kl./ (skolotāja Antra Kalniņa)
2.vieta Limbažu novada ķīmijas 9.-12.klašu olimpiādē Tomam Jānim Eglītim /9.kl./ (skolotāja Iveta Šteinberga)
2.vieta Limbažu novada fizikas 9.-12.klašu olimpiādē Tomam Jānim Eglītim /9.kl./ (skolotāja Regīna Zivtiņa)
3.vieta Limbažu novada kombinētājā olimpiādē 4.klasei Paulai Annai Ķēberei  (skolotāja Anita Ērmane)

 3.vieta Limbažu novada  6.klašu krievu valodas olimpiādē Laimai Annai Dalbiņai (skolotāja Iveta Šteinberga)

4.vieta Limbažu novada ķīmijas 9.-12.klašu olimpiādē Ivaram Kalējam /9.kl./ (skolotāja Iveta Šteinberga)
4.vieta Limbažu novada matemātikas 5.-8.klašu olimpiādē Everitai Eglītei /5.kl./ (skolotāja Antra Kalniņa)

5.vieta Limbažu novada kombinētājā olimpiādē 3.klasei  Emīlijai Paulai Krogzemei (skolotāja Dita Grigore)

7.vieta Limbažu novada bioloģijas olimpiādē Martai Treimanei  (skolotāja Anita Ērmane)

7.vieta Limbažu novada matemātikas 5.-8.klašu olimpiādē Martai Čuličokai /6.kl./ (skolotāja Regīna Zivtiņa)

14.vieta Valsts 61. olimpiādē matemātikā Tomam Jānim Eglītim /9.kl./ (skolotāja Antra Kalniņa)

Atzinība Limbažu novada kombinētājā olimpiādē 3.klasei  Kristiānai Legzdiņai (skolotāja Dita Grigore)

 Atzinība Limbažu novada matemātikas 9.-12.klašu olimpiādē  Ivaram Kalējam /9.kl./ (skolotāja Antra Kalniņa)
Atzinība Limbažu novada matemātikas 5.-8.klašu olimpiādē Laimai Annai Dalbiņai /6.kl./ (skolotāja Regīna Zivtiņa)
Atzinība Limbažu novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē Dārtai Rasai Ozolai /8.kl./ (skolotāja Antra Jakovļeva)
Atzinība Limbažu novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē Elīnai Fridvaldei /9.kl./ (skolotāja Antra Jakovļeva)

SASNIEGUMI KONKURSOS

- 20. Jauno vides pētnieku konkursā 1.vietu izcīnīja Toms Jānis Eglītis /9.kl./

- Stokholmas Starptautiskā ūdens institūta organizētajā konkursā  „Jaunais ūdens pētnieks” i3.vietu izcīnīja Toms Jānis Eglītis /9.kl./

- Ceļu satiksmes drošības direkcijas organizētajā Jauno satiksmes dalībnieku forumā 2010 Limbažos 1.vietu izcīnījaun DIPLOMUS saņēma komanda „Spicie”: Ieva Eglīte, Paula Beatrise Bečere /3.kl./, Namejs Jānis Eglītis /4.kl./; Everita Eglīte, Deivids Maurītis, Gunārs Haritonovs /5.kl./. Komanda „Drošie” izcīnīja 5.vietu un saņēma Atzinības rakstus: Agate Vigija Lošina /3.kl./; Eduards Ozols, Daniels Bašķis, Tomass Lasmanis, Paula Anna Ķēbere, Karīna Noriņa /4.kl./; Tabita Ozoliņa /5kl./ (skolotājas Ilva Zvirgzdiņa, Vita Buša un Marita Kauliņa)

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas PATEICĪBAS RAKSTS par atbalstu un veiksmīgu sadarbību brīvprātīgo kustībai veltīto Eiropas Savienības dārza svētku norisē, Vērmanes dārzā organizējot Dabas izpētes darbnīcas

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas PATEICĪBA par mērķtiecīgi ieguldīto 10 gadu darbu vides izglītībā, piedaloties „SIA Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” organizētā vides projektā „Cilvēks vidē”

- SIA Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas PATEICĪBA par piedalīšanos ZAAO projektā „Cilvēks vidē” 2010./2011.mācību gadā

- Ceļu satiksmes drošības direkcijas Atzinības raksts Ilvai Zvirgzdiņai par piedalīšanos Jauno satiksmes dalībnieku forumā atlases kārtā Limbažos

- Ceļu satiksmes drošības direkcijas Atzinības raksts Vitai Bušai par piedalīšanos Jauno satiksmes dalībnieku forumā atlases kārtā Limbažos

- 3.vieta Limbažu konkursā „Pazīsti savu organismu” Tomam Jānim Eglītim /9.kl./ (skolotāja Pārsla Treimane)
- 10.vieta Limbažu konkursā „Pazīsti savu organismu” Tomam Jānim Eglītim /9.kl./ (skolotāja Pārsla Treimane)
- Skatītāju simpātijas balva Jauno vides pētnieku forumā “Skolēni eksperimentē 2011” Tomam Jānim Eglītim /9.kl./ par darbu „Ūdens augu dzīvotspēja” (darba vadītāja Kristīne Eglīte)
- PATEICĪBA par panākumiem Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika” skolēnu neklātienes konkursā 7. -9.klasēm Tomam Jānim Eglītim /9.kl/ (skolotājas Antra Kalniņa, Pārsla Treimane, Regīna Zivtiņa, Iveta Šteinberga)
- Valsts kultūrkapitāla fonda programmas „Bērnu žūrija” rīkotais sacerējumu konkursā „Krāsainā burbuļa vasaras piedzīvojumi” ATZINĪBA un balva – Paulai Annai Ķēberei /4.kl./ (bibliotekāre Aija Ozoliņa)
- Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) konkurss “Gribu būt mobils!” Pusfinālā komanda „Spicie 4”  – Arta Aurēlija Grāvīte, Evija Cine /7kl./,  Nils Noriņš, Mārcis Balodis /8.kl. ieguva 2.vietu un Atzinības rakstu /(skolotājas Ilva Zvirgzdiņa un Marita Kauliņa)
- Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) konkurss “Gribu būt mobils!” 
Pusfinālā 6.klases komanda „Niknie ezīši” – Anete Hildebrante, Aleksis Freibergs, Ģirts Zeiļuks, Rinalds Bēniņš, Niks Zeidmanis  ieguva Atzinības rakstu par veiksmīgu dalību konkursa pusfinālā (skolotājas Pārsla Treimane un Marita Kauliņa)

- Latvijas Zaļā punkta konkurss „Zaļā nakts” 2.vieta -Tomam Jānim Eglītim /kapteinis/, Edgaram Ozoliņam, Tomam Jānim Eibelim, Ivo Zeidmanim, Ivaram Kalējam /9.kl./
- Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) konkurss “Gribu būt mobils!”  Neklātienes kārtā komanda „Spicie – 4” ieguva 1.vietu un iespēju piedalīties pusfinālā. Komandā startēja: Arta Aurēlija Grāvīte, Evija Cine /7kl./ un  Nils Noriņš / 8.kl./(skolotājas Ilva Zvirgzdiņa un Marita Kauliņa)
- Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) konkurss “Gribu būt mobils!” Neklātienes kārtā komanda „Niknie ezīši” ieguva 2.vietu un iespēju piedalīties pusfinālā. Komandā startēja 6.klases skolēni: Anete Hildebrante, Aleksis Freibergs, Ģirts Zeiļuks, Rinalds Bēniņš, Niks Zeidmanis (skolotājas Pārsla Treimane un Marita Kauliņa)
- Goda raksts skolotājai Kristīnei Eglītei par ieguldīto darbu un veiksmīgu komandas dalību, izcīnot 2.vietu Latvijas Latvijas Zaļā punkta organizētajā izglītojošajā nometnē ”Skolēnu Zaļā nakts”
- Akciju sabiedrība „Ūdens enerģētikas un transporta sistēma Rīga – Hersona -Asatrahaņa” izsaka PATEICĪBU Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolai par piedalīšanos zīmējumu konkursā „Daugava Latvijai”
- Izglītības attīstības centra projekta „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” PATEICĪBA Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas komandai par attīstības izglītības pasākuma „Radošās darbnīcas „Pie Satelīta” īstenošanu 2010.gada maijā, Viļķenē

SKOLAS  AKTIVITĀTES

- Seminārs „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” Limbažu novada pedagogiem. Organizē un vada skolas komanda: skolotājas Dita Grigore un  Ilva Zvirgzdiņa, sabiedrības pārstāve Gita Skujiņa, koordinatore Māra Zvīne, 9.klases skolēni Ivo Zeidmanis un Ivars Kalējs /26.10.2010./www.skolaskasateliti.lv
- Pieredzes apmaiņas seminārs Aknīstes vidusskolas skolotājiem par ZPD sistēmu skolā. Pieredzē dalās sākumskolas skolotāji – Inese Krauja, Anita Ērmane, Dita Grigore, direktora vietniece izglītības jomā Laila Miķelsone. Projektus prezentē skolēni – Toms Jānis Eglītis /9.kl./, Marta Treimane /8.kl./, Namejs Jānis Eglītis /4.kl./, Emīlija Krogzeme /3.kl./

SASNIEGUMI SPORTA SACENSĪBĀS (skolotājs Ģirts Rozenbergs)

1.vieta Karmenai Burkēvičai /8.kl./  Alojas, Limbažu un Salacgrīvas novada skolu sacensībās dambretē (skolotājs Kārlis Ozols)
1.vieta zēnu komandai futbolā 6.-9.klasēm (Ivars Kalējs, Toms Jānis Eglītis, Edgars Līcis, Ivo Zeidmanis, Edgars Ozoliņš, Mārtiņš Grāvītis, Toms Jānis Eibelis, Aleksis Freibergs, Rūdolfs Šņore, Ritvars Fridbergs )
1.vieta Karmenai Burkēvičai /8.kl./  Latvijas skolu 64.spartakiāde dambretē (skolotājs Kārlis Ozols)
2.vieta Karmenai Burkēvičai /8.kl./  Latvijas 10. prāta sporta spēles dambretē (skolotājs Kārlis Ozols)
2.vieta Karmenai Burkēvičai /8.kl./  Prāta sporta spēles „Zemgale”dambretē (skolotājs Kārlis Ozols)
2.vieta Karmenai Burkēvičai /8.kl./  Salacgrīvas novada 2.atklātajā čempionātā 64 lauciņu dambretē (skolotājs Kārlis Ozols)

2.vieta zēnu komandai „Lāses kauss 2011”volejbolā 6.-9.klasēm (Ivars Kalējs, Toms Jānis Eglītis, Ivo Zeidmanis, Mārtiņš Grāvītis, Toms Jānis Eibelis, Nils Noriņš, Mārcis Balodis, Ingus Kukuts, Aleksis Freibergs)

2.vieta meiteņu komandai basketbolā 6.-7.klasēm (Laura Liepiņa, Dinija Liepiņa, Kristīne Tauriņa, Marta Čuličoka, Laima Anna Dalbiņa)
2.vieta meiteņu komandai basketbolā 8.-9.klasēm (Karmena Burkeviča, Linita Bērziņa, Laine Eglīte, Nadīne Spulģe, Marta Treimane, Elīna Fridvalde)
3.vieta zēnu komandai basketbolā 6.-7.klasēm (Ingus Kukuts, Unass Hmeļinskis, Deivids Maurītis, Rūdolfs Šņore, Agris Haritonovs, Gunārs Haritonovs)
3.vieta zēnu komandai basketbolā 8.-9.klasēm (Ivars Kalējs, Toms Jānis Eglītis, Edgars Līcis, Ivo Zeidmanis, Edgars Ozoliņš, Mārtiņš Grāvītis, Toms Jānis Eibelis)

1.vieta Tomam Jānim Eglītim /9.kl./ vieglatlētikas krosā
1.vieta zēnu komandai futbolā 6.-9.klasēm (Toms Jānis Eglītis, Toms Jānis Eibelis, Ivars Kalējs, Mārtiņš Grāvītis, Ivo Zeidmanis, Edgars Ozoliņš, Edgars Līcis, Ritvars Fridbergs, Aleksis Freibergs, Rūdolfs Šņore)
2.vieta Ģirtam Zeiļukam /6.kl./ vieglatlētikas krosā
2.vieta Evijai Cinei /7.kl./ vieglatlētikas krosā
2.vieta Ivaram Kalējam /9.kl./ vieglatlētikas krosā
2.vieta Rūdolfam Šņorem /7.kl./ vieglatlētikas krosā
2.vieta Karmenai Burkēvičai /8.kl./ sacensībās „Zemgale” dambretē (skolotājs Kārlis Ozols)
3.vieta Tomam Jānim Eglītim un  Ivo Zeidmanim /9.kl./ galda tenisā
4.vieta Ingusam Kukutam /7.kl./ vieglatlētikas krosā
5.vieta Martai Čuličokai /6.kl./ vieglatlētikas krosā
5.vieta Nikam Zeidmanim /6.kl./ vieglatlētikas krosā
6.vieta Artai Aurēlijai Grāvītei /7.kl./ vieglatlētikas krosā
6.vieta Ivaram Kalējam un Edgaram Līcim /9.kl./ galda tenisā
6.vieta Mārcim Balodim /8.kl./ vieglatlētikas krosā
7.vieta Ritvaram Fridbergam /7.kl./ vieglatlētikas krosā
9.vieta Ingusam Kukutam /7.kl./ un Mārcim Balodim /8.kl./
9.vieta Edgaram Ozoliņam /9.kl./ vieglatlētikas krosā
10.vieta Aleksim Freibergam /6.kl./ vieglatlētikas krosā

2009./2010.mācību gadā
 
SASNIEGUMI OLIMPIĀDĒS
 
3.vieta valsts
Vides projektu olimpiādē Tomam Jānim Eglītim /8.kl./ (konsultanti Inta Soma)
1.vieta Limbažu novada mājturības olimpiādē Jānim Kulešam /9.kl./ (skolotājs Aigars Erdmanis)
1.vieta Limbažu 1.vidusskolas atklātajā fizikas olimpiādē Pēterim Fridvaldam /9.kl./ (skolotāja Regīna Zivtiņa)
3.vieta Limbažu novada ķīmijas olimpiādē Pēterim Fridvaldam /9.kl./ (skolotājas Iveta Šteinberga, Baiba Fridvalde)
Atzinība Limbažu novada fizikas olimpiādē Pēterim Fridvaldam /9.kl./ (skolotāja Regīna Zivtiņa)
Atzinība Limbažu novada matemātikas olimpiādē Laimai Annai Dalbiņai /5.kl./ (skolotāja Regīna Zivtiņa)
Atzinība Limbažu novada matemātikas olimpiādē Martai Čuličokai /5.kl./ (skolotāja Regīna Zivtiņa)
Atzinība Limbažu novada mājturības olimpiādē Sintijai Nāzarei /9.kl./ (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
Atzinība Limbažu novada matemātikas olimpiādē Tomam Jānim Eglītim /8.kl./ (skolotāja Antra Kalniņa)
4.vieta Limbažu novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē Elīnai Fridvaldei /8.kl./ (skolotāja Antra Jakovļeva)
5.vieta Limbažu novada matemātikas olimpiādē Pēterim Fridvaldam /9.kl./ (skolotāja Antra Kalniņa)
6.vieta Limbažu novada matemātikas olimpiādē Ivaram Kalējam /8.kl./ (skolotāja Antra Kalniņa)
6.vieta Limbažu novada mājturības olimpiādē Kitijai Brigitai Grāvītei /9.kl./ (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
7.vieta Limbažu novada matemātikas olimpiādē Elīnai Fridvaldei /8.kl./ (skolotāja Antra Kalniņa)
10.vieta Limbažu novada vēstures olimpiādē Jānim Kulešam /9.kl./ (skolotājs Jānis Viļumsons)

 SASNIEGUMI KONKURSOS

-  Draudzīgā aicinājuma balva 2009. Lauku skolu nominācijā 12.vieta, saņemam Ceļa maizes balvu. Informācija  mājas lapā www.konkurss.lv/da_balva.asp
 - Vides ministrijas un Latvijas Vides zinātnes un izglītības padomes organizētajā konkursā „Vides zinātnes balva 2009” – Nominācijā „Vides aktīvistu grupa” 3.vietu ieguva 9.klases skolēni un klases audzinātāja Māra Zvīne

- Atzinības raksts Agatei Lasmanei 9. Starptautiskajā vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Es dzīvoju pie jūras” (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
- UZSLAVA Tomam Jānim Eglītim par panākumiem VISC īstenotā ESF projekta „Dabaszinības un matemātika” skolēnu konkursā 7.-9.klasēm, izrādīto erudīciju, neatlaidību, izdomu un interesi fizikā, ķīmijā, bioloģijā un matemātikā (skolotāja Antra Kalniņa)
- Pateicība Agatei Lasmanei, Ralfam Zakam, Kitijai Lošinai /1.kl./ Latviešu valodas aģentūras zīmējumu konkursā 1.-4.klašu skolēniem „Skaista mana tēvu zeme par visām zemītēm” (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
- Atzinības raksts Agatei Lasmanei par teicamu veikumu Biedrības Naudas plānošanas centrs un AS GE Money Bank konkursā „Kā gudri sakrāt naudu”, parādot izpratni par naudas vērtību un tās uzkrāšanu (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
- Limbažu bērnu un jauniešu centra PATEICĪBA Tomam Jānim Eglītim /8.kl./ par piedalīšanos vides aktivitātēs „Zaļais kods”
- Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centra apbalvojums – APLIECĪBA Pēterim Fridvaldam /9.kl./ par nopelniem Jaunsardzes attīstībā ir tiesības nēsāt „Jaunsardzes Atzinības Zīmi” (skolotājs Andis Zariņš)
1.vieta Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) konkursa “Gribu būt mobils!” neklātienes kārtā komandai „Spicie – 3”. Komandā startēja 8.klases skolēni: Toms Jānis Eglītis, Elīna Fridvalde, Ivars Kalējs, Ivo Zeidmanis (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
3.vieta Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) konkurss “Gribu būt mobils!” pusfinālā komandai Spicie 3. Atzinības rakstus un piemiņas balvas saņēma 8.klases skolēni Toms Jānis Eglītis, Elīna Fridvalde, Ivars Kalējs, Ivo Zeidmanis, Edgars Ozoliņš (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa, Marita Kauliņa)

SASNIEGUMI SPORTA SACENSĪBĀS (skolotājs Ģirts Rozenbergs)

 1.vieta zēnu komandai basketbolā 8.-9.klasēm (Rolands Cinis, Viesturs Logins, Ivars Kalējs, Matīss Treimanis, Toms Jānis Eglītis, Rihards Līcis, Ivo Zeidmanis, Edgars Ozoliņš)
1.vieta meiteņu komandai basketbolā „Oranžā bumba” 4.-5.klasēm (Laima Anna Dalbiņa, Anete Hildebrante, Marta Čuličoka, Everita Eglīte, Tabita Ozoliņa)
1.vieta Ģirtam Zeiļukam /5.kl./ vieglatlētikas krosā
1.vieta Ritvaram Fridbergam /6.kl./ vieglatlētikas krosā
1.vieta Tomam Jānim Eglītim /8.kl./ vieglatlētikas krosā
2.vieta zēnu komandai futbolā 5.-9.klasēm (Rolands Cinis, Jānis Kulešs, Toms Jānis Eglītis, Mārtiņš Grāvītis, Edgars Ozoliņš, Ivo Zeidmanis, Ivars Kalējs, Ritvars Fridbergs, Ģirts Zeiļuks Aleksis Freibergs)
2.vieta zēnu komandai basketbolā 8.-9.klasēm (Rolands Cinis, Viesturs Logins, Ivars Kalējs, Matīss Treimanis, Toms Jānis Eglītis, Rihards Līcis, Ivo Zeidmanis, Edgars Ozoliņš)
2.vieta zēnu komandai volejbolā 8.-9.klasēm (Toms Jānis Eglītis, Ivars Kalējs, Rolands Cinis, Rihards Līcis, Jānis Kulešs, Matīss Treimanis)
2.vieta Karmenai Burkēvičai /8.kl./ Alojas, Limbažu, Salacgrīvas un Krimuldas novada skolu sacensībās dambretē (skolotājs Kārlis Ozols)
2.vieta Ritvaram Fridbergam /6.kl./ vieglatlētikas krosā
2.vieta Karmenai Burkēvičai /8.kl./ Liepupes vidusskolas atklātajā čempionātā dambretē (skolotājs Kārlis Ozols)
3.vieta Līgai Graudumai /9.kl./ vieglatlētikas krosā
3.vieta Jānim Kulešam /9.kl./ vieglatlētikas krosā
4.vieta Karmenai Burkēvičai /8.kl./ Latvijas čempionātā 100 lauciņu dambretē – ātrspēlē (skolotājs Kārlis Ozols)
4.vieta Artai Aurēlijai Grāvītei /6.kl./ vieglatlētikas krosā
4.vieta Lainei Eglītei /7.kl./ vieglatlētikas krosā
5.vieta Deividam Maurītim /4.kl./ vieglatlētikas krosā
5.vieta Kristīnei Tauriņai /6.kl./ vieglatlētikas krosā
5.vieta Mārcim Balodim /7.kl./ vieglatlētikas krosā
6.vieta Ivaram Kalējam /8.kl./ vieglatlētikas krosā
8.vieta Karmenai Burkēvičai /8.kl./ Latvijas čempionātā 64 lauciņu dambretē (skolotājs Kārlis Ozols)
9.vieta Nikam Zeidmanim /5.kl./ vieglatlētikas krosā

 DALĪBA PROJEKTOS

Esam starp 14 Latvijas pamatskolām, kuras realizē Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projektu “Dabaszinātnes un matemātika”. Projektā darbosies: matemātikas skolotāja Antra Kalniņa, bioloģijas skolotāja Pārsla Treimane, ķīmijas skolotāja Iveta Šteinberga, fizikas skolotāja Regīna Zivtiņa; projektu koordinēs direktore Ilze Ādamsone.
Esam starp 9 Latvijas skolām, kuras piedalās Izglītības attīstības centra projektā „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā”. Skolas komanda – Ivars Kalējs, Ivo Zeidmanis /8.kl./, Irēna Cine /vecāks/, Gita Skujiņa, Otto Eglītis /vietējās sabiedrības pārstāvji/, Iveta Šteinberga, Ilva Zvirgzdiņa, Dita Grigore /skolotāji/, Māra Zvīne /koordinatore/
Realizējam valsts programmas “Čigāni (romi) Latvijā” projektu “Skolotāju palīgu čigānu (romu) nodrošināšana izglītības iestādēs” – skolā strādā par valsts finansējumu viena no skolotāju palīgiem čigāniem (romiem).
Piedalāmies starptautiskajā projektā „Case forest – pedagogics towards sustainable development”
Piedalāmies Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotajā Eiropas sociālā fonda projektā “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” – pedagogu mērķstipendijas 2009./2010. mācību gadam
Piedalāmies Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotajā Eiropas sociālā fonda projektā ” Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
Noslēgts līgums ar Nodarbinātības valsts aģebtūru par bezdarbnieku un darba meklētāju modulārās apmācības organizēšanu „Apmācības bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas nodrošināšanai”. Varam realizēt 4 moduļus:
Angļu valoda (bez priekšzināšanām)
Datorzinības (bez priekšzināšanām)
Datorzinības (ar priekšzināšanām, specifisku programmu apguve)
Datora un interneta prasības ar ECDL sertifikāciju
Noslēgts sadarbības līgums ar Jaunsardzes centru par skolēnu iesaistīšanu Jaunsardzes kustībā

  2008./2009.mācību gadā

 SASNIEGUMI OLIMPIĀDĒS

 1.vieta Limbažu rajona vēstures olimpiādē Laurai Jesaulkovai /9.kl./ (skolotājs Jānis Viļumsons)
1.vieta un zelta medaļa valsts Vides projektu olimpiādē Jānim Mjasņikovam /9.kl./ (konsultanti Inta Soma, Ilva Zvirgzdiņa)
1.vieta valsts Vides projektu olimpiādē Jānim Mjasņikovam /9.kl./ (konsultanti Inta Soma, Ilva Zvirgzdiņa)
1.vieta Limbažu rajona fizikas olimpiādē Jānim Mjasņikovam /9.kl./ (skolotāja Regīna Zivtiņa)
2.vieta Limbažu rajona bioloģijas olimpiādē Laurai Jesaulkovai /9.kl./ (skolotāja Pārsla Treimane)
2.vieta Limbažu rajona mājturības olimpiādē Agnesei Bērziņai /9.kl./ (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
2.vieta Limbažu rajona matemātikas olimpiādē Jānim Mjasņikovam /9.kl./ (skolotāja Antra Kalniņa)
2.vieta Limbažu rajona 4.klašu olimpiādē Laimai Annai Dalbiņai (skolotāja Dita Grigore)
3.vieta Limbažu rajona 9.klašu ģeogrāfijas olimpiādē Jānim Mjasņikovam (skolotāja Pārsla Treimane) 

4.vieta Limbažu rajona matemātikas olimpiādē Ivaram Kalējam /7.kl./ (skolotāja Antra Kalniņa)
5.vieta Valsts matemātikas olimpiādē olimpiādē Jānim Mjasņikovam (skolotāja Antra Kalniņa)
5.vieta Limbažu rajona bioloģijas olimpiādē Jānim Mjasņikovam /9.kl./ (skolotāja Pārsla Treimane)
5.vieta Limbažu rajona mājturības olimpiādē Jānim Mjasņikovam /9.kl./ (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)

5.vieta Limbažu rajona 3.klašu olimpiādē Everitai Eglītei un Deividam Jānim Maurītim (skolotāja Inese Krauja)
6.vieta Limbažu rajona 8.klašu Angļu valodas olimpiādē Jānim Kulešam (skolotāja Māra Zvīne)  

8.vieta Limbažu rajona 9.klašu ģeogrāfijas olimpiādē Laurai Jesaulkovai (skolotāja Pārsla Treimane)

8.vieta Limbažu rajona matemātikas olimpiādē Martai Treimanei /6.kl./ (skolotāja Regīna Zivtiņa)
8.vieta Limbažu rajona matemātikas olimpiādē Jānim Tomam Eglītim /7.kl./ (skolotāja Antra Kalniņa)
9.vieta Limbažu rajona matemātikas olimpiādē Pēterim Fridvaldam /8.kl./ (skolotāja Antra Kalniņa)

10.vieta Limbažu rajona mājturības olimpiādē Edgaram Runcim /9.kl./ (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
19.vieta Valsts bioloģijas olimpiādē Laurai Jesaulkovai (skolotāja Pārsla Treimane)  

Atzinība valsts atklātā mājturības olimpiādē „Gadalaiki” Andai Pikšenai /7.kl./ (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa) 

Atzinība Limbažu rajona 9.klašu ģeogrāfijas olimpiādē Edgaram Runcim (skolotāja Pārsla Treimane)
Atzinība Limbažu rajona vizuālās mākslas  olimpiādē Agnesei Bērziņai /9.kl./ (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)   

Atzinība Limbažu rajona latviešu valodas un literatūras olimpiādē Laurai Jesaulkovai /9.kl./ (skolotāja Antra Jakovļeva)
Atzinība Limbažu rajona fizikas olimpiādē Jānim Ozolam /9.kl./ (skolotāja Regīna Zivtiņa)
Atzinība Limbažu rajona mājturības olimpiādē Laurai Jesaulkovai /9.kl./ (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
Atzinība Limbažu rajona mājturības olimpiādē Andai Pikšenai /7.kl./ (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)

Atzinība Limbažu rajona vēstures olimpiādē Jānim Mjasņikovam /9.kl./ (skolotājs Jānis Viļumsons)
Atzinība Limbažu rajona vēstures olimpiādē Zanei Jansonei /9.kl./ (skolotājs Jānis Viļumsons)

 SASNIEGUMI KONKURSOS

 1.vieta un DIPLOMS Pēterim Fridvaldam, Rolandam Cinim, Jānim Kulešam Limbažu rajona fizikas metodiskās apvienības rīkotajā 8.klašu fizikas konkursā (skolotāja  Regīna Zivtiņa)
1.vieta un DIPLOMI Everitai Eglītei /3.kl./; Nikam Zeidmanim, Aleksim Freibergam, Ģirtam Zeiļukam, Anetei Hildebrantei /4.kl./; Evijai Cinei /5.kl./ (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa, konsultante Marita Kauliņa) Ceļu satiksmes drošības direkcijas organizētajā Jauno satiksmes dalībnieku forumā 2009 Limbažu rajona atlases kārtā

Diploms Ilvai Zvirgzdiņai par izcīnīto 1.vietu Ceļu satiksmes drošības direkcijas Jauno satiksmes dalībnieku forumā atlases kārtā Limbažu rajonā
2.vieta komandai – Ivo Zeidmanim, Tomam Jānim Eglītim /7.kl./; Zanei Jansonei, Laurai Miķelsonei, Valteram Andersonam /komandas kapteinis/, Jānim Mjasņikovam, /9.kl./ Cēsu rajona Sarkanā Krusta rīkotajās Pirmās Palīdzības sniegšanas sacensībās starp Cēsu, Limbažu  un Valkas rajonu 14 skolu komandām  (vadītāja Marita Kauliņa)
2.vieta 8.klasei pusfinālā jauniešu organizācijas “Avantis” un “Zelta Zivtiņas” organizētajā skolēnu sporta un kultūras festivālā „ZZ čempionāts – Rādi Klasi!”  (skolotāja Māra Zvīne)  

2.vieta un Diploms Martai Treimanei, Madarai Bušmanei, Dārtai Rasai Ozolai, Linitai Bērziņai, Nadīnai Spulģei /6.kl./ 5. – 9.klašu grupā tautas dziesmu sadziedāšanas sacensībās „Lakstīgala” Limbažu rajonā (skolotāja Aira Jākobsone)
2.vietu, naudas balvu 150 Ls un ielūgumu uz kluba “VEF Rīga” mājas spēli “VEF” rīkotajā eseju konkursā 7.-.9.kl. skolēniem “Kāds vienmēr uzvar, un kāds vienmēr zaudē. Narkotikas uzvar vienmēr” saņēma Laura Jesaulkova /9.kl./ (skolotāja Antra Jakovļeva)

SIA „Data Pro Grupa” DIPLOMS Jānim Mjasņikovam par izcīnīto 3.vietu iknedēļas matemātikas sacensībās starp 9.klasēm portālā www.uzdevumi.lv (skolotāja Antra Kalniņa)
3.vieta Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) konkursā “Gribu būt mobils!” Novadā piedalījās  komanda Spicie 2. Balvas saņēma Toms Jānis Eglītis /7.kl./; Pēteris Fridvalds /8.kl./; Laura Jesaulkova, Jānis Mjasņikovs /9.kl./ (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa) 

3.vieta Laurai Jesaulkovai Latvijas Kara muzeja organizētajā eseju konkursā 9.-12.klašu skolēniem „Latvija un Jānis Čakste” 

3.vieta un Diploms Elzai Bīberei, Kitijai Blīvei, Sanijai Blīvei, Patrīcijai Eglītei, Evijai Cinei /5.kl./ 5. – 9.klašu grupā tautas dziesmu sadziedāšanas sacensībās ‘’Lakstīgala’’ Limbažu rajonā (skolotāja Aira Jākobsone)
3.vieta un Diploms Aurēlijai Grāvītei, Laurai Liepiņai, Kristīnei Tauriņai /5.kl./ 5. – 9.klašu grupā tautas dziesmu sadziedāšanas sacensībās „Lakstīgala” Limbažu rajonā (skolotāja Aira Jākobsone)

7.vieta Martai Treimanei /6.kl./ Limbažu 1.vidusskolas projektā „Vides draugs” (skolotāja Pārsla Treimane)
Demokrātiski patriotiskās biedrības PATEICĪBAS par veiksmīgu piedalīšanos eseju konkursā „Ko mums šodien teiktu Oskars Kalpaks?” 9.klases skolniecēm Zanei Jansonei un Laurai Jesaulkovai (skolotāja Antra Jakovļeva)
Valmieras rajona padomes Skolu pārvaldes DIPLOMS bibliotekārei Aijai Ozoliņai par veiksmīgu piedalīšanos Vidzemes novada audzināšanas darba un interešu izglītības metodisko izstrādņu skatē
Valmieras rajona padomes Skolu pārvaldes DIPLOMS skolotājai Mārai Zvīnei par veiksmīgu piedalīšanos Vidzemes novada audzināšanas darba un interešu izglītības metodisko izstrādņu skatē
Limbažu bērnu un jauniešu centra II pakāpes DIPLOMS solistei Lindai Diknerei /9.kl./ vokālās mūzikas konkursā „Balsis” (skolotāja Aira Jākobsone)
Limbažu bērnu un jauniešu centra III pakāpes DIPLOMS duetam Zanei Šņorei un Lindai Diknerei /9.kl./ vokālās mūzikas konkursā „Balsis” (skolotāja Aira Jākobsone)
Limbažu bērnu un jauniešu centra III pakāpes DIPLOMS solistei Līgai Graudumai /8.kl./ vokālās mūzikas konkursā „Balsis” (skolotāja Aira Jākobsone)
Limbažu bērnu un jauniešu centra IV pakāpes DIPLOMS solistei Evijai Cinei /5.kl./ vokālās mūzikas konkursā „Balsis” (skolotāja Aira Jākobsone)

IZM un VJIC DIPLOMS Everitai Eglītei /3.kl./ un Ritai Ozoliņai /6.kl./ vizuālās un lietišķās mākslas konkursā „Ar vilciņu Rīgā braucu…”Vidzemes novadā (skolotājas Inese Krauja un Ilva Zvirgzdiņa)
IZM un VJIC PATEICĪBA Everitai Eglītei /3.kl./ un Ritai Ozoliņai /6.kl./ par veiksmīgu piedalīšanos vizuālās un lietišķās mākslas konkursā „Ar vilciņu Rīgā braucu…”Vidzemes novadā (skolotājas Inese Krauja un Ilva Zvirgzdiņa)
IZM un VJIC PATEICĪBA Lindai Diknerei /9.kl./ par veiksmīgu piedalīšanos vizuālās un lietišķās mākslas konkursā „Ar vilciņu Rīgā braucu…”Vidzemes novadā (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
IZM un VJIC PATEICĪBA Lainei Eglītei /6.kl./ par veiksmīgu piedalīšanos vizuālās un lietišķās mākslas konkursā „Ar vilciņu Rīgā braucu…”Vidzemes novadā (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
Limbažu Bērnu un jauniešu centra Atzinība Lainei Eglītei /6.kl./ par darbu „Kurš pirmais” Limbažu rajona bērnu un jauniešu vizuālās un lietišķās mākslas izstādē „Ar vilciņu Rīgā braucu” (skolotāja  Ilva Zvirgzdiņa)
Limbažu Bērnu un jauniešu centra Pateicības Agatei Lasmanei, Andim Haritonovam /1.kl./; Paulai Annai Bīberei, Tomasam Lasmanim /2.kl./; Everitai Eglītei, Tabitai Ozoliņai /3.kl./; Evijai Cinei, Nadīnei Spulģei, Linitai Bērziņai, Ritai Ozoliņai, Lainei Eglītei, Ilzei Krauklei /6.kl./; Edgaram Ozoliņam /7.kl./; Lindai Diknerei /9.kl./ par piedalīšanos Limbažu rajona bērnu un jauniešu vizuālās un lietišķās mākslas izstādē „Ar vilciņu Rīgā braucu” (skolotāji  Ilva Zvirgzdiņa, Inese Krauja)
Limbažu Bērnu un jauniešu centra PATEICĪBA Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas mākslas darbnīcai par piedalīšanos Limbažu rajona bērnu un jauniešu vizuālās un lietišķās mākslas izstādē „Ar vilciņu Rīgā braucu” (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
Limbažu Bērnu un jauniešu centra PATEICĪBA Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas radošajai darbnīcai par piedalīšanos Limbažu rajona bērnu un jauniešu vizuālās un lietišķās mākslas izstādē „Ar vilciņu Rīgā braucu” (skolotāja Inese Krauja)
Atzinības raksts skolai par veiksmīgu piedalīšanos un pārliecinošu tēmas „Jūras stāsti” atklāsmi 8. Starptautiskajā vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Es dzīvoju pie jūras”. Piedalījās Agate Lasmane; Kristiāna Legzdiņa /1.kl./; Elīza Legzdiņa /2.kl./; Evija Cine /5.kl./; Nadīne Spuļģe /6.kl./; Edgars Ozoliņš /7.kl./ ( skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) konkurss “Gribu būt mobils!” Neklātienes kārtā piedalījās  komanda Spicie 2. Atzinības rakstus un piemiņas balvas saņēma Toms Jānis Eglītis /7.kl./; Pēteris Fridvalds /8.kl./; Laura Jesaulkova, Jānis Mjasņikovs /9.kl./ (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
Latvijas Jauno Zemnieku kluba konkurss ‘’LAUKI – MANAS MĀJAS 2008!’’ Rīgas reģionā. Piedalījās un 3.vietu izcīnīja Zane Šnore, Laura Jesaulkova, Agnese Bērziņa, Jānis Mjasņikovs /9.kl./ ar darbu ‘’Atpūtas vieta jauniešiem Viļķenes pagastā’’ (konsultanti – skolotājas Aija Ozoliņa un Ilva Zvirgzdiņa)
DIPLOMS Zanei Jansonei Latvijas Kara muzeja organizētajā eseju konkursā 9.-12.klašu skolēniem „Latvija un Jānis Čakste”
4.vieta, Veicināšanas balva no Vēstures un kuģniecības muzeja, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts jaunatnes iniciatīvu centra PATEICĪBA par ieguldījumu savas skolas tēla veidošanā un nozīmīgu veikumu skolas vēstures izpētē konkursā „Mana skola” Tomam Jānim Eglītim /7.kl./ un Jānim Mjasņikovam /9.kl./ par darbu „Mana skola- kultūrvēsturiskā mantojuma glabātāja” (konsultante Aija Ozoliņa)

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts jaunatnes iniciatīvu centra PATEICĪBA skolotājai Aijai Ozoliņai par ieguldījumu skolēnu patriotiskajā audzināšanā un nozīmīgu veikumu skolas vēstures izpētē Latvijas Republikas 90.gadadienai veltītā pasākumu cikla „Tu esi Latvija” konkursā „Mana skola”
Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts jaunatnes iniciatīvu centra PATEICĪBA skolotājam Zigurdam Tauriņam par audzēkņu sagatavošanu vizuālās un lietišķās mākslas konkursa „Svētku priekam” Latvijas Republikas 90.gadadienai veltītā pasākumu ciklā „Tu esi Latvija”
DIPLOMI Sindijai Šņorei /1.kl./; Elīzai Legzdiņai, Paulai Annai Bīberei /2.kl./ Eiropas valodu dienas zīmējumu konkursā 1. – 4.klašu skolēniem „Ai, tēvu zemīte, tavu jaukumiņu!” (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
PATEICĪBA Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolai par piedalīšanos vizuālās un lietišķās mākslas konkursā „Svētku priekam” Vidzemes novadā
DIPLOMS Laurai Jesaulkovai /9.kl./ Valsts valodas aģentūras konkursā „Mana valoda ir mans gods” (skolotāja Antra Jakovļeva)

A/S „Latvijas valsts meži” ATZINĪBAS RAKSTS Mārai Zvīnei par aktīvu un radošu dalību vides izglītības programmā „Izzini mežu” un iegūto ATZINĪBU „Meža olimpiādē” 

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts jaunatnes iniciatīvu centra DIPLOMS 3.pakāpe bibliotekārei Aijai Ozoliņai par darbu „Piederības izjūtas savai skolai veicināšana, izmantojot skolas kultūrvēsturiskās vērtības”  Audzināššanas darbības un interešu izglītības metodisko izstrādņu skatē
Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts jaunatnes iniciatīvu centra DIPLOMS 3.pakāpe direktora vietniecei Audzināššanas darbā Mārai Zvīnei par darbu „Piederības izjūtas savai skolai veicināšana, izmantojot skolas kultūrvēsturiskās vērtības”  Audzināšanas darbības un interešu izglītības metodisko izstrādņu skatē

SASNIEGUMI SPORTA SACENSĪBĀS (skolotājs Ģirts Rozenbergs)

1.vieta meiteņu komandai basketbolā „Jauno basketbolistu kauss” 6.-7.klasēm (A. Hildebrante, E.Fridvalde, L.Bērziņa, L.Eglīte, A.Pikšena, I.Kraukle, K.Burkeviča, M.Bušmane,  N.Spuļģe, M.Treimane)
1.vieta Martai Treimanei lodes grūšanā (11.13m)
1.vieta zēnu komandai basketbolā 8.-9.klasēm (V.Andersons, R.Eglītis, J.Mjasņikovs, J.Ozols, E.Runcis, R.Cinis, J.Kulešs, V.Logins, M.Treimanis, T.J.Eglītis)

1.vieta vieglatlētikas krosā pamatskolu grupā 4.-9.klasēm (Ģirts Zeiļuks, Arta Aurēlija Grāvīte, Rūdolfs Šņore, Ritvars Fridbergs, Anete Kuleša, Toms Jānis Eglītis, Agnese Bērziņa, Līga Grauduma, Jānis Kulešs, Laine Eglīte)
2.vieta zēnu komandai volejbolā 6.-7.klasēm (Toms Jānis Eglītis, Toms Jānis Eibelis, Ivars Kalējs, Ivo Zeidmanis, Ingus Kukuts, Ritvars Fridbergs, Sandis Maksimovs, Nils Noriņš, Mārcis Balodis) 

2.vieta Tomam Jānim Eglītim augstlēkšanā /1.45m/
2.vieta Tomam Jānim Eglītim 800m skrējienā
2. vieta meiteņu komandai basketbolā „Oranžā bumba” 4.-5.klasēm (E.Bībere, K.Blīve, S.Blīve, E.Cine, K.Tauriņa, P.Eglīte, A.Grāvīte, L.Dalbiņa, A.Hildebrante)
2. vieta meiteņu komandai Tautas bumbā 4.-5.klasēm (E.Bībere, K.Blīve, S.Blīve, E.Cine, M.Čuličoka A.Hildebrante, P.Eglīte, K.Tauriņa, A.A.Grāvīte)
2.vieta zēnu komandai futbolā 4.-5.klasēm (Rūdolfs Šņore, Ritvars Fridbergs, Ingus Kukuts, Agris Haritonovs, Aleksis Freibergs, Rihards Liepiņš, Ģirts Zeiļuks, Niks Zeidmanis)
2.vieta zēnu komandai basketbolā „Oranžā bumba” 4.-5.klasēm (R.Šņore, A.Haritonovs, Ģ.Zeiļuks, N.Zeidmanis, D.Maurītis)
2.vieta meiteņu komandai basketbolā „Oranžā bumba” 4.-5.klasēm (E.Bībere, K.Blīve, S.Blīve, E.Cine, K.Tauriņa, P.Eglīte, A.Grāvīte, L.Dalbiņa, A.Hildebrante)

3.vieta zēnu komandai Tautas bumbā 4.-5.klasēm (A.Haritonovs, R.Šņore, A.Freibergs, Ģ.Zeiļuks, G.Haritonovs, N.Zeidmanis, D.Maurītis, R.Liepiņš, M.Bušmanis)   

3.vieta meiteņu komandai basketbolā 8.-9.klasēm (S.Boļšakova, A.Bērziņa, L.Diknere, Zane un Zanda Jansones, L.Miķelsone, A.Šņore, N.Vintere, A.Fridberga)

3.vieta zēnu komandai futbolā 8.-9.klasēm (Valters Andersons, Jānis Ozols, Jānis Mjasņikovs, Edgars Runcis, Raivo Eglītis, Jānis Kulešs, Matīss Treimanis, Rolands Cinis, Toms Jānis Eglītis)

2007./2008.mācību gadā

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts jaunatnes iniciatīvu centra PATEICĪBA Tomam Jānim Eglītim /6.kl/ un Jānim Mjasņikovam /8.kl/ par veiksmīgu prezentāciju konkursā – skatē „Mana skola” (skolotāja Aija Ozoliņa) 

„ZZ čempionāta” Vidzemes novada pusfināla sacensībās Cēsīs 7.klases komanda (audzinātāja Māra Zvīne) izcīnījusi 2. vietu (sudraba čemodānu) un ieguvusi tiesības startēt finālsacensībās Rīgā, lai cīnītos par galveno balvu  – braucienu uz Parīzes Disnejlendu vai Itāliju. 

SIA „Stora Enso Mežs”, Pasaules dabas fonda un izdevniecības „Saimnieks LV” ATZINĪBAS raksts skolēnu komandai (Rita Eibele, Anete Fridberga, Kitija Brigita Grāvīte, Matīss Treimanis, Rolands Cinis, Viesturs Logins, Aurēlija Arta Grāvīte) par ieguldījumu meža vēstures un nekoksnes vērtību izzināšanā un pētījumu projektā „Meža vērtības un vēsture” (skolotāja Māra Zvīne) 

Interešu izglītības iestādes „Devītais vilnis” Pateicība 1.- 4.klašu korim un skolotājai Ditai Grigorei par iesaistīšanos Limbažu mūzikas dzīvē. 

Limbažu BJC Atzinības raksts Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas skolēnu teātrim „Sienāzītis” par piedalīšanos Limbažu rajona bērnu un jauniešu teātra festivālā „Saspēle” (režisore Māra Zvīne)

Limbažu BJC RAKSTS Dārtai Rasai Ozolai /5.kl./ par titulu „Labākais aktieris izrādē PEPIJA GARZEĶE” Limbažu rajona bērnu un jauniešu teātra festivālā „Saspēle” (režisore Māra Zvīne)

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta PATEICĪBA Everitai Eglītei /2.kl./ (skolotāja Inese Krauja); Anetei Hildebrantei, Laimai Annai Dalbiņai /3.kl./ (skolotāja Dita Grigore); Laurai Liepiņai /4.kl./ (skolotāja Anita Ērmane) par dalību vides vērošanas projektā „Mazajiem dabas vērotājiem no 1. līdz 4.klasei” 

Ziemežvidzemes biosfēras rezervāta PATEICĪBA Maritai Runcei /7.kl./ un  Laurai Runcei /9.kl./ par dalību dabas vērošanas projektā „Skolu un bibliotēku sadarbība ZBR teritorijā” (bibliotekāre Aija Ozoliņa)

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta PATEICĪBA Anitai Ērmanei, Aijai Ozoliņai, Ditai Grigorei, Inesei Kraujai, Pārslai Treimanei par veiksmīgo sadarbību ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu

Cēsu Bērnu un jauniešu centra PATEICĪBA Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolai par piedalīšanos dziedāšanas sacensībās „Lakstīgala 2008” Vidzemes novadā (skolotāja Aira Jākobsone)

Valmieras maiznieka jaunums – „Skolas tosteris” klasiskā tostermaize. Jaunās tostermaizes iepakojuma dizaina autore ir Paula Anna Bībere /1.kl./ (skolotāja Ilze Kuģe). No katras nopirktās „Skolas tosteris” klasiskās tostermaizes 1 santīms tiek  dāvināts skolas atbalstam. 

SIA „Ziemežvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” izdevusi  mācību materiālu dabas zinībās pirmsskolai „Vides mācība maziem bērniem”. Krāsojamo darbu lapu autore Madara Liepiņa /9.kl./ (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa) 

Viļķenes pagasta padomes Goda raksts Austrai Zalānei  par sekmīgu dalību pētniecisko darbu konkursos

Viļķenes pagasta padomes Pateicības raksts Aigaram Erdmanim par godprātīgu sabiedrisko darbu veikšanu

Austra Zalāne saņēma Ata Kronvalda fonda prēmiju par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un jaunatnes zinātniski pētnieciskā darba organizēšanā un vadīšanā

Limbažu rajona Izglītības pārvaldes PATEICĪBA Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas ēdnīcas kolektīvam par aktīvu līdzdalību apmācības semināra „Līderu skola 2007./2008.” organizēšanā 

Sasniegumi olimpiādēs, konkursos:

1.vieta Limbažu rajona 8.klašu fizikas olimpiādē Laurai Jesaulkovai, Jānim Mjasņikovam, Jānim Ozolam (skolotāja Regīna Zivtiņa)
3.vieta Limbažu rajona bioloģijas olimpiādē Laurai Jesaulkovai /8.kl./ (skolotāja Pārsla Treimane)
6.vieta Limbažu rajona bioloģijas olimpiādē Jānim Mjasņikovam /8.kl./ (skolotāja Pārsla Treimane)
1.vieta Limbažu rajona mājturības olimpiādē Tomam Jānim Eglītim /6.kl./ (skolotājs Zigurds Tauriņš)
3.vieta Limbažu rajona mājturības olimpiādē Sintijai Nāzarei /7.kl./ (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
3.vieta Limbažu rajona mājturības olimpiādē Kitijai Brigitai Grāvītei /7.kl./ (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
6.vieta Limbažu rajona mājturības olimpiādē Jānim Mjasņikovam /8.kl./ (skolotājs Zigurds Tauriņš)
Limbažu bērnu un jauniešu centra III pakāpes DIPLOMS Zanei Eglītei /9.kl./ vokālās mūzikas konkursā „Atbalsis” 6.-9.klašu solistu grupā (skolotāja Anda Kļave)
3.vieta Vidzemes novada vācu valodas olimpiādē Laurai Jesaulkovai /8.kl./ (skolotāja Māra Lapiņa)
3.vieta Vidzemes novada 3.klašu olimpiādē Martai Čuličokai un Laimai Annai Dalbiņai (skolotāja Dita Grigore)
ATZINĪBA Limbažu rajona Angļu valodas olimpiādē Laurai Jesaulkovai /8.kl./ (skolotāja Aira Jākobsone)
6.vieta Limbažu rajona Angļu valodas olimpiādē Jānim Mjasņikovam /8.kl./ (skolotāja Aira Jākobsone)
9.vieta Limbažu rajona Angļu valodas olimpiādē Alisei Šņorei /8.kl./ (skolotāja Aira Jākobsone )
10.vieta Limbažu rajona ģeogrāfijas olimpiādē Jānim Kulešam /7.kl./ (skolotāja Pārsla Treimane)
3.vieta Limbažu rajona vizuālās mākslas olimpiādē Madarai Liepiņai /9.kl./ (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
3.vieta Limbažu 3.klašu skolēnu olimpiādē Martai Čuličokai un Laimai Annai Dalbiņai (skolotāja Dita Grigore)
ATZINĪBA Limbažu rajona ģeogrāfijas olimpiādē Kitijai Brigitai Grāvītei /7.kl./ (skolotāja Pārsla Treimane)
4.vieta Limbažu rajona krievu valodas olimpiādē Jānim Mjasņikovam /8.kl./ (skolotāja Iveta Kazaka)
5.vieta Limbažu rajona vēstures olimpiādē Jānim Dalbiņam /9.kl./ (skolotāja Austra Zalāne)
6.vieta Limbažu rajona 4.klašu skolēnu olimpiādē Evijai Cinei (skolotāja Anita  Ērmane)
2.vieta Limbažu rajona matemātikas olimpiādē Tomam Jānim Eglītim /6.kl./ (skolotāja Antra Kalniņa)
2.vieta Limbažu rajona atklātajā fizikas olimpiādē Jānim Dalbiņam /9.kl./ (skolotāja Regīna Zivtiņa)
3.vieta Limbažu rajona matemātikas olimpiādē Jānim Mjasņikovam /8.kl./ (skolotāja Antra Kalniņa)
3.vieta Limbažu rajona fizikas olimpiādē Jānim Kalniņam /9.kl./ (skolotāja Regīna Zivtiņa)
3.vieta Limbažu rajona atklātajā fizikas olimpiādē Jānim Kalniņam /9.kl./ (skolotāja Regīna Zivtiņa)
ATZINĪBA Limbažu rajona matemātikas olimpiādē Martai Treimanei /5.kl./ (skolotāja Regīna Zivtiņa)
ATZINĪBA Limbažu rajona latviešu valodas olimpiādē Laurai Jesaulkovai /8.kl./ (skolotāja Antra Jakovļeva)
5.vieta Limbažu rajona latviešu valodas olimpiādē Pēterim Fridvaldam /7.kl./ (skolotāja Antra Jakovļeva)
5.vieta Limbažu rajona matemātikas olimpiādē Pēterim Fridvaldam /7.kl./ (skolotāja Antra Kalniņa)
5.vieta Limbažu rajona latviešu valodas olimpiādē Jānim Mjasņikovam /8.kl./ (skolotāja Antra Jakovļeva)
6.vieta Limbažu rajona fizikas olimpiādē Jānim Dalbiņam /9.kl./ (skolotāja Regīna Zivtiņa)
7.vieta Limbažu rajona bioloģijas olimpiādē Jānim Kalniņam /9.kl./ (skolotāja Pārsla Treimane)
Valsts jaunatnes iniciatīvu centra PATEICĪBA Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas 5. – 9.klašu ansamblim (Zane Jansone un Zanda Jansone)  par veiksmīgu piedalīšanos latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās „Lakstīgala 2008” Vidzemes novadā (skolotāja Aira Jākobsone)
2.vieta Limbažu rajona 8.klašu vācu valodas olimpiādē Laurai Jesaulkovai (skolotāja Māra Lapiņa)
1.vieta Limbažu rajona mājturības olimpiādē Madarai Liepiņai /9.kl./ (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
3.vieta Limbažu rajona mājturības olimpiādē Dainai Balodei /9.kl./ (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
3.vieta Limbažu rajona mājturības olimpiādē Maijai Plūmei /9.kl./ (skolotāja Ilva Zvirgzdiņa)
ATZINĪBA Limbažu rajona mājturības olimpiādē Jānim Dalbiņam /9.kl./ (skolotājs Zigurds Tauriņš)
1.vieta 8.klases duetam Zanei Jansonei un Zandai Jansonei 5. – 9.klašu grupā tautas dziesmu sadziedāšanas sacensībās “Lakstīgala” Limbažu rajonā (skolotāja Aira Jākobsone)
2.vieta duetam Linitai Bērziņai un Līgai Graudumai 5. – 9.klašu grupā tautas dziesmu sadziedāšanas sacensībās “Lakstīgala” Limbažu rajonā (skolotāja Aira Jākobsone)
2.vieta un ATZINĪBA komandai – Laurai Jesaulkovai, Zanei Šņorei, Jānim Mjasņikovam /8.kl./; par veiksmīgu priekšnesumu Limbažu rajona Latvijas dienu konkursā „Pirmais Pasaules karš’’ (skolotāja Austra Zalāne)
3.vieta un ATZINĪBA komandas kapteinim Jānim Mjasņikovam  /8.kl./ Limbažu rajona Latvijas dienu konkursā “Pirmais Pasaules karš” (skolotāja Austra Zalāne)
3.vieta Martai Treimanei, Ilzei Krauklei, Dārtai Rasai Ozolai /5.kl./ 5. – 9.klašu grupā tautas dziesmu sadziedāšanas sacensībās “Lakstīgala” Limbažu rajonā (skolotāja Aira Jākobsone)
3.vieta Latvijas Jauno Zemnieku kluba rīkotajā konkursā “LAUKI – MANAS MĀJAS 2007!” Rīgas reģionā. Komandā piedalījās Madara Liepiņa, Ieva Ozoliņa, Ieva Maurīte /9.kl./; Jānis Mjasņikovs /8.kl./ ar darbu “Viļķenmuižas parks – arī tūristu atpūtas vieta nākotnē” (konsultante – skolotāja Austra Zalāne)
1.vieta nominācijā Vides aktīvistu grupa – Latvijas Vides zinātnes un izglītības padomes, Vides ministrijas un Latvijas aizsardzības fonda administrācijas organizētajā konkursā “Vides zinātnes balva 2007″

Sasniegumi sporta sacensībās (skolotājs Ģirts Rozenbergs) :

- 2.vieta 4.-5.klašu komandai stafetē „Drošie un veiklie”
- 3.vieta zēnu komandai volejbolā 6.-7.klasēm
- 1.vieta zēnu komandai volejbolā 8.-9.klasēm
- 1.vieta meiteņu komandai volejbolā 8.-9.klasēm
- 2.vieta (novadā) meiteņu komandai basketbolā 4.-5.klasēm (Nadīna Spuļģe, Laine Eglīte, Linita Bērziņa, Karmena Burkēviča, Marta Treimane, Dārta Rasa Ozola, Ilze Kraukle, Arta Aurēlija Grāvīte, Laura Liepiņa)
- 1.vieta zēnu komandai basketbolā „Jauno basketbolistu kauss” 6.-7.klasēm
- 3.vieta meiteņu komandai basketbolā „Jauno basketbolistu kauss” 6.-7.klasēm
- 1.vieta zēnu komandai futbolā 8.-9.klasēm
- 1.vieta zēnu komandai basketbolā 8.-9.klasēm
- 1.vieta zēnu komandai volejbolā 8.-9.klasēm
- 1.vieta meiteņu komandai basketbolā 4.-5.klasēm
- 3.vieta zēnu komandai basketbolā 4.-5.klasēm
- 3.vieta meiteņu komandai basketbolā 8.-9.klasēm
- 3.vieta vieglatlētikas krosā


kontakti | lapas karte