Muzeju nakts Viļķenē

Muzeju nakts '2017 "Laika rats griežas: atskats uz padomju saimniecības "Viļķene" darbību". Foto skatīt arī šeit!

0
Copyright © 2017 | Viļķenes pagasta pārvalde | vilkene@limbazi.lv

 .