Uz augšu
Mājaslapa vislabāk skatāma ar Mozilla Firefox

Semināri

10.aprīlī  notiks seminārs bioloģiskajiem lauksaimniekiem. Semināra programma 2 pielikums paraugs_programma_lektoru_lapa_lauki

28.martā Limbažos seminārs par uzņēmējdarbības radīšanu un meža ekonomiskās vērtības uzlabošanu. Vairāk informācijas pielikumā: uzņēmējdarbības radīšana

Aicinu Jūs uz semināru par sīpolu, ķiploku, gurķu audzēšanu!  Ar semināra programmu varat iepazīties mājaslapā  www.laukutikls.lv , kā arī pielikumā

15.02.2012. Jūras iela 58, Limbažos – Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Limbažu nodaļas rīkots seminārs “Finanšu menedžments lauksaimniecības uzņēmumu efektivitātes uzlabošanai”
Programmu skatīt: llkc_seminars1

10.novembrī seminārs Grāmatvedība lauku uzņēmumu vadītājiem (aktualitātes saimniekiem)
( Jūras ielā 58, Limbažos). Semināra programmu skatīt: Gramatvediba_lauku_uznemumu_vaditajiem_publicesanai

“Baltijas Vides forums” aicina Jūs piedalīties reģionālajā seminārā „Bioloģiskā daudzveidība un ģenētiski modificētu augu audzēšana: aktualitātes Eiropas Savienībā un Latvijā”, kas tiek rīkots un finansiāli atbalstīts no Ārlietu ministrijas realizētās EK un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības programmas.
Semināra tēmas ir:
I: Aktualitātes bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā ES un Latvijā
II: ES un Latvijas politika ģenētiski modificētu augu audzēšanā
Semināra programmu, pilnu ielūguma tekstu un reģistrācijas formu skatīt pielikumos: Ielūgums uz semināru; Programma_draft; Registracijas_forma

22.10.2010. plkst. 14 00 Salacgrīvas novada Liepupes pagasta z/s Tūjsmuiža un z/s Vīganti, LV – 4023. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Limbažu nodaļa  rīko semināru par tēmu Par labu un pārņemamu praksi lauksaimniecībā – “Lauku saimniecību modernizācijas projektu  ieviešana zemnieku saimniecībās”.
Programmu skatīt šeit: Liepupes _seminaram apa

SIA LLKC Valmieras nodaļa 2010.g. 22.oktobrī rīko semināru par ražošanas diversifikācijas iespējām – “Kaņepju audzēšanas iespējas un ekonomiskie aspekti”. Semināra programmu skatīt: Kocēni_22_oktobris

VID Vidzemes nodokļu administrēšanas daļas Limbažu klientu apkalpošanas centrs organizē bezmaksas seminārus:
21. un 28.oktobrī 2010 Plkst. 10:00 Mācības VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietotājiem: e-paraksta iegūšana, pārskatu un deklarāciju sagatavošana, precizēšana – Cēsu iela 28, Limbaži, 308.kab. Mērķauditorija: Limbažu KAC  reģistrētie nodokļu maksātāji
Semināru laikā tiek izmantots internets, līdz ar to izdales materiāli nav pievienoti.
VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS)
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 3.punkts un Pārejas noteikumu 97., 98. un 99.punkti  nosaka, ka ar 2011.gada 1.janvāri nodokļu maksātājiem – kā juridiskām, tā arī fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību, būs jāiesniedz nodokļu un informatīvās deklarācijas VID elektroniskā veidā izmantojot VID EDS
Nodokļu maksātājiem, kuru juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta atrodas administratīvajā teritorijā, kurā nav interneta pieejas infrastruktūras teritoriālā seguma, ir tiesības iesniegt nodokļu un informatīvās deklarācijas rakstiskā veidā līdz 2012.gada 1.janvārim.
Līdz 2011.gada 1.janvārim, elektroniskā veidā iesniegta nodokļu un informatīvā deklarācija tiek uzskatīta par iesniegtu termiņā, ja VID to saņēmis piecu dienu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktā termiņa.
Lai kļūtu par EDS lietotāju
1.Jāsagatavo sekojošus dokumentus:
parakstītu līgumu “Par elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus” divos eksemplāros
iesniegumu VID ieteiktā formā, kurā norādīta visa nepieciešamā informācija par EDS lietotājiem un viņiem nepieciešamajām pilnvarām:
nodokļu maksātājs –  EDS klients, par kuru tiks iesniegti dokumenti;
tiesību pārvaldnieks –  lietotājs, kuram tiks piešķirtas tiesības noteikt vai mainīt citu šī klienta lietotāju tiesības uz dokumentu skatīšanu, labošanu un iesniegšanu. Tiesību pārvaldnieks katram klientam var būt tikai viens;
pārējie lietotāji –  iespējams pieteikt vairākus lietotājus;
pieļaujamās IP adreses tiesību pārvaldniekam un pārējiem lietotājiem (papildu drošībai iespējams noteikt darba stacijas, no kurām drīkst lietot EDS katrs lietotājs, bet šo kontroli vēlams izmantot tikai tad, ja Jums ir fiksēta IP adrese, kura bieži netiks mainīta).
2.Jāiesniedz sagatavotos dokumentus VID:
ja esat fiziska persona –  VID teritoriālās iestādes nodaļā pēc deklarētās dzīvesvietas adreses;
ja esat juridiska persona –  VID teritoriālās iestādes nodaļā, kurā esat reģistrēts kā nodokļu maksātājs.
Papildus informāciju var saņemt VID mājas lapā www.vid.gov.lv, , VID VNAD Limbažu KAC KAN Cēsu iela 28, Limbažos, 301.kab., vai pa tālruniem 64020496, 1898.
Ar cieņu – VID NP VNAD Limbažu KAC KAN galvenā nodokļu inspektore Ļubova Ručinska


kontakti | lapas karte