Tautas mākslas kolektīvi Viļķenes pagastā

 

Jauniešu deju kolektīvs „Dīdeklis”

Vadītāja Baiba Adamoviča

Reiz sen senos laikos, kad lielākajai daļai no mums vēl nederēja pastalas – tātad tik senos kā mēs paši – bija tik pat dīdeklīgi cilvēki kā tagad. Nebeidzami smiekli aiz aizkariem – mēs esam nemiers, mēs esam jautrība, mēs esam „Dīdeklis”! Deja ir mūsu dzīves sāls ar divām saujām dejotprieka, pudu mīlestības, nezūdošu smaidu un ritmu sirdī. Ik solis ir kā garšviela un kopā vienmēr ir garšīgāk. Dejas tradīcijas Viļķenē ir aizsāktas 1946. gadā. Kā tradīciju turpinātājs 1996. gadā darbību uzsāka jauniešu deju kolektīvs "Dīdeklis".
 
Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Savieši"

Vadītāja Baiba Adamoviča

Deju kolektīvs "Savieši" pēc vairāku gadu pārtraukuma savu darbību uzsāka 2015. gada 4. decembrī. Kolektīva dalībniekus vieno dejotprieks un dejiskais azarts.


Bērnu deju kolektīvs "Trejdeviņi"

Vadītāja Baiba Adamoviča


Deju kolektīvs "Trejdeviņi" dibināts 1991. gadā. Kolektīvā trīs vecuma grupās dejo bērnu no 3 gadu līdz 16 gadu vecumam.
Viļķenes amatierteātris

Vadītāja Indra Rube


Amatierteātris savu darbību uzsāka 1946. gadā.Amatierteātris ik gadu iestudē savam raksturam un spējām piemērotu lugu. Kopš 1996. gada ar kolektīvu strādā režisore Indra Rube. Kolektīvs vairākkārt ir piedalījies amatierteātru iestudējumu "Gada izrāde" atlases skatēs. Kolektīvs regulāri savus iestudējumus izrāda Limbažu novada un citu novadu kultūras namos.
                                                                        


Sieviešu vokālais ansamblis "Sonante"

Vadītāja Jausma Aizpurve

Kolektīva savu darbību uzsāka 2008. gada 11. februārī. Ansamblis regulāri koncertē sava pagasta un novada pasākumos, kā arī ir neiztrūkstošs dalībnieks Limbažu novada vokālo ansambļu skatēs.
Skolēnu ansamblis "Lāsītes"

Vadītāja Jausma Aizpurve

Ansamblis savu darbību uzsāka 2007. gadā, kad pulcēja savās rindās dziedāt gribošus bērnus. Ansamblis ir neiztrūkstošs dalībnieks dažādos pasākumos pagastā. Ar savām dziesmām tas priecē dažādu paaudžu klausītājus.

Aušanas pulciņš "Katriņa"

Vadītāja Kristīne Eglīte

Aušanas pulciņš "Katriņa" dibināts 2012. gadā. Pašu spēkiem ir iekārtota austuve, sagādātas un darbam sagatavotas stelles, darba procesā ielāgoti specifiskie steļļu piederumi – statnis, nītis, veltnis, sistava, šķiets, riekums, lumsti u.tml.
Īstenojot dažādus projektus pulciņa dalībnieces ir noaudušas grīdceliņus Katrīnas Evanģēliski luteriskajai baznīcai, Vilzēnu tautisko brunču audumu deju kolektīva "Trejdeviņi" meitenēm. Darināts skatuves priekškars Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas aktu zālei.
Pulciņa dalībnieces auž lupatu deķus, šalles, linu dvieļus, lielos lakatus u.c. darbus. Pulciņa dalībnieču darinātie darbi ir izstādīti vairākās izstādēs: "Lupatu deķu izstāde"", "No dzijas līdz lakatam" u.c.


     

Austrumdeju grupa "Jamila" 

 Vadītāja Aiga Briede

     Kolektīvs savu darbību uzsāka 2014. gadā. Lai gan sākumā lielākā daļa dalībnieču bija pārliecinātas, ka dejos tikai savam priekam, nu jau kolektīvs ir piedalījies ne vien vietējā mēroga pasākumos, bet arī dažā starptautiskā festivālā. Kolektīva repertuārā ir indiešu, čigānu, arābu un citas austrumu dejas, arvien tiek apgūts kas jauns un dažas horeogrāfijas top pat mēģinājumu laikā.

                             

0
Copyright © 2017 | Viļķenes pagasta pārvalde | vilkene@limbazi.lv

 .