Viļķenes kultūras nama amatiermākslas kolektīvu

Nodarbību grafiks

2016./2017. gada sezonā

 

Diena Kolektīvs Vadītājs Mēģinājumu laiks Mēģinājumu telpa
Pirmdiena   Austrumu deju grupa „Jamila”   Aiga Briede 19.00- 21.00 Lielā zāle
Otrdiena     Deju kolektīvs „Trejdeviņi” ( 1.- 4.kl.gr.)
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Savieši”
Baiba Adamoviča
Baiba Adamoviča  
17. 00 – 18. 30
18. 30 – 21. 30  
Skatuve
Skatuve  
Trešdiena Jaunsardzes pulciņš 

Klavierspēles pulciņš
Sieviešu vokālais ansamblis ”Sonante”
Andis Zariņš  

Jausma Aizpurve
Jausma Aizpurve
14.00 - 15.00  

17.00 – 18.30
18. 30 – 21.00

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola

Aktiertelpa
Lielā zāle

Ceturtdiena  Klavierspēles pulciņš
 Bērnu ansamblis”Lāsītes”
 Viļķenes amatierteātris  
Jausma Aizpurve
Jausma Aizpurve
Indra Rube
14. 15 – 16. 15
16.15 - 17.15
18. 00 – 21. 30
Aktieru telpa
Lielā zāle
Skatuve
Piektdiena     Deju kolektīvs „Trejdeviņi”
( 1.- 3.kl. gr.)
 Deju kolektīvs „Trejdeviņi”
( 5.-8.kl.gr.)
 Deju kolektīvs „Trejdeviņi”
( pirmsk.gr.)  
Baiba Adamoviča

Baiba Adamoviča

Baiba Adamoviča  
14. 00 – 15. 30

 15.30 – 17. 00
 
17. 00 – 17.30  
Skatuve

Skatuve
 
Skatuve  
Svētdiena Jauniešu deju kolektīvs „Dīdeklis”   Baiba Adamoviča 10. 30 – 14. 30 Skatuve
  Aušanas pulciņš „Katriņa” Kristīne Eglīte Pēc individuāla grafika Baumaņu Kārļa Viļkenes pamatskola

 

Šeit Tu vari ievadīt gan tekstu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība.

Copyright © 2017 | Viļķenes pagasta pārvalde | vilkene@limbazi.lv

 .