Viļķenes kultūras nams

            1945. gadā, kad tika uzdots savākt kultūras vērtības un uzsākt kultūras dzīvi Viļķenes pagastā. Pirmais kultūras centrs bija bijušās veikala "Mežrozīte" telpas ( kādreizējā nabagmāja). Par tautas nama vadītāju sāka strādāt Vitolds Eglītis. Vēlāk tautas nams pārcēlās uz tagadējo pasta ēku, bet 1969. gada 7. martā tika atklāta jaunā kultūras nama - kantora ēka. Ēkā šobrīd atrodas Viļķenes kultūras nams, Viļķenes pagasta pārvalde, un pensionāru biedrība "Saknes".
              Kultūras nama pamatuzdevums ir tautas mākslas kolektīvu darbības nodrošināšana, pievilcīgas, pieejamas un sakārtotas kultūrvides veidošana, saglabājot nacionālās kultūras tradīcijas un vērtības, latviešu tradīciju pasākumi, izglītojošās un izklaides norises.
            Lai aktīvi darbotos, kultūras namā uz nodarbībām tiek gaidīti dažādu paaudžu iedzīvotāji amatiermākslas kolektīvos: jauniešu deju kolektīvā “Dīdeklis”, vidējās paaudzes deju kolektīvā „Savieši”, bērnu deju kolektīvā “Trejdeviņi” (4 vecuma grupās), , sieviešu vokālajā ansamblī "Sonante", Viļķenes amatierteātrī, , skolēnu ansamblī "Lāsītes", austrumu deju grupā „Jamila”, klavierspēles pulciņā, aušanas pulciņā „Katriņa”. Tradicionāli ir kļuvuši tādi pasākumi, kā Jaungada karnevāli – tradīcija vairāk kā 40. gadu garumā, Lielās balles, kurās kopā atpūšas pagasta uzņēmumu, iestāžu, biedrību kolektīvi, , amatiermākslas kolektīvu sezonas noslēguma koncerti, pasākumi atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu. Šajā gadā tika aizsākta jaunas tradīcijas – Viļķenes pagasta svētki, pasākums „Kā balta puķe bērns ir uzziedējis” – jaundzimušo bērniņu uzņemšana pagasta iedzīvotāju saimē. Organizējam arī Tradīciju pasākumus – Lieldienas, Jāņus, Ziemassvētkus un citus dažāda veida pasākumus.

Reizi piecos gados Viļķenē notiek Latvijas Valsts himnas „Dievs, svētī Latviju” autoram veltīts pasākums „Himnas Goda diena”.

2014. gadā iegūstot finansējumu LEADER projektu konkursos, kultūras namā ir nomainīta skatuves grīda, atjaunota,  skatītāju zāles grīda. Ir iegādāta jauna mūsdienīga audio un video tehnika, kas paver plašākās iespējas nākotnē pasākumu daudzveidošanai. 

0
Copyright © 2017 | Viļķenes pagasta pārvalde | vilkene@limbazi.lv

 .