Uz augšu
Mājaslapa vislabāk skatāma ar Mozilla Firefox

Pakalpojumi

Viļķenes pagasta bibliotēka
Reģ. Nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā – BLB0273
Reģ. Nr. LR Uzņēmumu reģistrā – 90009231134

Adrese:
Briežu gatve 6a
p/n Viļķene, Viļķenes pagasts
Limbažu novads, LV-4050
Tel.: 64063243; mobilais tel.: 26186410; e-pasts: vilkene@latnet.lv

Vadītāja – Mārīte Purmale

Bibliotēka atvērta

Pirmdien 9-13; 14-17
Otrdien 9-13; 14-17
Trešdien 9-13; 14-17
Ceturtdien 9-13; 14-17
Piektdien 9-13; 14-17

Bibliotēkas pakalpojumi

Valsts un pašvaldību bibliotēkās lietotāja apkalpošana un bibliotēkas informācijas sistēmu izmantošana ir bez maksas. Viļķenes bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību ievērošanu:

- bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu.

- bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus. Pakalpojuma apraksts pieejams šeit!

- saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas krājuma. Pakalpojuma apraksts par lietotāju reģistrēšanu; grāmatu un citu materiālu izsniegšanu, saņemšanu, termiņa pagarināšanu pieejams šeit! Vecākiem vai tiem pielīdzināto personu Galvojums, lai par lasītāju reģistrētu bērnu līdz 16 gadu vecumam, izdrukājams šeit!

- saņemt iespieddarbus Starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā no citu, arī ārvalstu, bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā pasūtīto dokumentu nav. Pakalpojuma apraksts pieejams šeit! Grāmatas un audio kasetes neredzīgajiem un vājredzīgajiem no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas piegādā bez maksas.

- izmantot Bibliotēkas piedāvātos maksas pakalpojumus (izdrukas no datora, kopēšana) u.c. Pakalpojuma apraksts pieejams šeit!

- uzziņu sniegšana un padziļinātu uzziņu sagatavošana. Pakalpojuma apraksts pieejams šeit!

- bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi traucējumi, ir tiesības saņemt Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā. Pakalpojuma apraksts pieejams šeit!

- bezmaksas konsultācijas lietotājiemdatora un interneta lietošanā. Pakalpojuma apraksts pieejams šeit!

- bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā – letonika.lv, lursoft.lv, filmas.lv. Pakalpojuma apraksts pieejams šeit!

Bibliotēka pēc pieprasījuma reģistrē lietotājus portālā www.e-biblioteka.lv

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Maksas pakalpojumu cenas:

Pakalpojuma veids Daudzums Cena (Ls)
SBA grāmatu pasūtīšana 1 vienība 0,50
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 formāts 1 lappuse 0,05
Abas A4 lappuses melnbaltas 0,10
A4 formāts krāsaina 1 lappuse 0,20
Informācijas izdruka no datora A 4 formāta 1 melnbalta lappuse 0,10
  A 4 formāta 1 krāsaina lappuse 0,25
Uzziņu sagatavošana, apstrādājot iespieddarbu arhīva avotus (pēc apmeklētāju pieprasījuma) 10 avotu apstrāde 1,00
Teksta sagatavošana elektroniskā formātā, ja to dara bibliotekārs (iepriekš vienojoties) A4 formāts 1 lappuse 1,00

kontakti | lapas karte