Uz augšu
Mājaslapa vislabāk skatāma ar Mozilla Firefox

Projekti

“Lai veicinātu Eiropas Savienības  informācijas apriti, “Europe Direct” informācijas centrs Valmierā 2005.gadā  ir
izveidois Ziemeļrietumvidzemes bibliotēku informācijas tīklu ES jautājumos. Tīklā darbojas
    * Valmieras bibliotēka;
    * Valkas pilsētas bibliotēka (http://vpb.valka.lv);
    * Limbažu Galvenā bibliotēka (http://limbazubiblioteka.lv);
    * Cēsu centrālā bibliotēka(www.biblioteka.cesis.lv );
    * 116 mazie kontaktpunkti Valmieras (28), Valkas (27), Limbažu (28) un Cēsu (33) rajonu pašvaldību publiskajās bibliotēkās.Viļķenes bibliotēka ir viens no šī tīkla kontaktpunktiem. 2010.gadā “Europe Direct” informācijas centra Valmierā rīkotajā konkursā “Bibliotēka – tilts uz Eiropu” Viļķenes bibliotēka ir kļuvusi par vienu no četriem uzvarētājiem.

Viļķenes pagasta bibliotēka projektā “Exchange of Methods to Increase ICT Skills for Senior and Underprivileged Learners (EXCITE)

Kopā ar domubiedriem no Vācijas, Itālijas, Skotijas (UK) un Zviedrijas, Viļķenes pagasta bibliotēka ir iesaistījusies sadarbības projektā „Exchange of Methods to Increase ICT Skills for Senior and Underprivileged Learners” (EXCITE), kas vērsts uz alternatīvam iespējam iegūt izglītību  IT jomā cilvēkiem  no dažādām sociālajām vidēm, mazāk aizsargātām sociālām grupām, jo īpaši vecākiem cilvēkiem un tiem, kas izglītību pametuši bez pamatkvalifikācijas un šobrīd atrodas ārpus formālās izglītības loka.

Projekts, latviski tulkojot, skanētu apmēram šādi: „Metožu apmaiņa informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasmju apgūšanā un uzlabošanā gados vecākiem un dažādu iemeslu dēļ sabiedrībā atstumtiem apmācāmajiem”.

Viļķenes bibliotēkas asociētais partneris projektā ir Limbažu Galvenā bibliotēka – reģiona bibliotēku metodiskais centrs. Paredzams, ka, gūstot pieredzi no profesionālām, pieredzējušām mācību institūcijām, vienlaicīgi realizējot projektā „Trešais tēva dēls” paredzēto datorlietošanas prasmju apmācību bibliotēkās, Limbažu reģiona bibliotēkas sekmīgi iesaistīsies projektā paredzēto mērķu īstenošanā – digitālā analfabētisma un digitālās plaisas likvidēšanā.

Datorapmācību nodarbībās Viļķenes bibliotēkā iesaistījās 12 dalībnieki vecumā no 50 līdz 75 gadiem. Nevienam no viņiem nebija iepriekšējas pieredzes darbā ar datoru, tādēļ apmācības bija jāsāk no pašiem pamatiem, sākot ar datora un datorpiederumu iepazīšanu, roku vingrināšanu, darbojoties ar peli un klaviatūru. Mācību laikā praktisko darbošanos apvienojām ar dalībniekus interesējošām tēmām; skatījāmies videofilmas un digitālās fotokolekcijas par Viļķeni, meklējām seniorus interesējošās tēmas internetā, reģistrējāmies portālā www.draugiem.lv. Rezultātā šī izveidojās par īpašu interešu grupu bibliotēkā – „Soli pa solim pie datora un internetā”.

Apmācību nobeigumā katrs dalībnieks sagatavoja prezentāciju par saviem vaļaspriekiem vai dzīvi, ko demonstrēja saviem laikabiedriem atpūtas vakarā .

Limbažu Galvenajā bibliotēkā pamatzināšanas datoru izmantošanā sākotnēji apguva 80 seniori – gan apgūstot 10 stundu programmu, gan konsultējoties individuāli. Limbažnieki izmēģināja arī no ārzemju kolēģiem aizgūto „tandēmapmācības” metodi, kurā iesaistījās 8 seniori un 8 jaunieši – kā skolotāji. Šī bija interesanta pieredze ne tikai datorprasmju apgūšanā, bet arī savstarpējas sapratnes un saskarsmes veidošanā starp paaudzēm. Jaunieši demonstrēja savu erudīciju datorlietošanā, bet vecākā paaudze dalījās savā dzīves un darba pieredzē. Apmācību noslēgumā ar jauniešu palīdzību dalībnieki veidoja prezentāciju, stāstiņu vai fotoalbumu par tēmu „Mans darbs. Pagātne – tagne – nākotne”.

Projekta ietvaros esam apmeklējuši seminārus 4 dalībvalstīs. Vienā no tiem – Zviedrijas pilsētā Vansbro piedalījās arī mūsu senioru grupa 7 cilvēku sastāvā, iepriekš apgūstot angļu valodas minimumu. Vansbro mācību centrā mūsu seniori izmēģināja, kā ar datora palīdzību spēles veidā var mācīties angļu valodu. Esam secinājuši, ka senioru apmācībā lietderīgi izmantot spēļu elementus un apmācību programmas, kas domātas bērniem, jo tās atbilst viņu uztveres spējām, nav sarežģītas un piesātinātas ar speciālajiem terminiem un svešvārdiem.

Tā kā projekta partneri ir profesionālas un pieredzējušas mācību institūcijas, mums – bibliotekāriem – ir saistoši gūt jaunu pieredzi un izmēģināt jaunas metodes savu klientu datorprasmju apmācībā, īpaši – saskarsmē ar vecākiem ļaudīm, bezdarbniekiem, – cilvēkiem, kuri jūtas atstumti IKT neprasmju dēļ.

Projekta gaitā ir izveidota projekta tīmekļa vietne un elektroniska rokasgrāmata – EXCITE Toolbook, kurā ir apkopotas IT apmācību metodes, noderīgas interneta adreses un cita informācija.

Foto skatīt “Galerijā”

Prezentācija: Senior Training at Vilkenes Library (07.05.2009.)

Prezentācija: seniorapmaciba (25.05.2009.)


kontakti | lapas karte