Uz augšu
Mājaslapa vislabāk skatāma ar Mozilla Firefox

Iespējas…

Studentu uzņemšana augstākās izglītības iestādēs 2011. gadā: budžeta vietas, populārākās koledžas un augstskolas, populārākās studiju programmas. Uzzini sīkāk šeit: http://auiz.cz.cc/

Jaunumi mūžizglītības programmā “Grundtvig”

Mūžizglītības politika un piedāvājumi internetā:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Muzizglitiba/Pamatnostadnes.pdf
http://izm.izm.gov.lv/es/izgl-progr.html
http://izm.izm.gov.lv/es/muzizglitiba.html
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Muzizglitiba/muzigl_memor.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/EK_pieauguso.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/EK_muzu_dzivo.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Muzizglitiba/EKI_lv.pdf
http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file50771.doc
http://www.raplm.gov.lv/uploads/filedir/NAP/National_development_plan_2007-2013_lat.pdf
http://www.km.gov.lv/lv/doc/dokumenti/kulturpolitikas_vadlinijas.doc
http://www.eps.gov.lv/files/projekti/IUMEPLPam_150606_ISAP.doc
http://www.viaa.gov.lv
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/muzigl_jaunumi/
http://www.apa.lv/?node=39
http://www.apa.lv/?node=68
http://www.muzizglitiba.lv/summary.html
http://www.laea.lv/
http://www.llu.lv/?mi=264
http://www.turiba.lv/lat/citi_pakalpojumi/muzizglitiba/kas_ir_muzizglitiba/
http://www.rpiva.lv/index.php?mh=tal
http://rsu.lv/studiju-iespejas/muzizglitiba/atverta-universitate
http://www.rigasprojekti.lv/pub/?id=36
http://www.europass.lv/

IKT apmācības:
http://www.esaite.lv/macibu_materiali.html
http://windows.microsoft.com/lv-LV/windows-vista/Using-your-mouse
http://windows.microsoft.com/lv-LV/windows-vista/Windows-Basics-all-topics
http://windows.microsoft.com/lv-LV/windows-vista/Using-your-keyboard
http://windows.microsoft.com/lv-LV/windows-vista/Exploring-the-Internet#TopOfPageTarget
http://www.piesledzieslatvija.lv/maciespats
http://www.piesledzieslatvija.lv/uchissam/
http://www.jzb.lv/files/web/Kas_ir_internets/index.htm
http://www.latvijapasaule.lv/generic/show/24
http://www.latvijapasaule.lv/uploads//GjimenuModulis.pdf
http://www.latvijapasaule.lv/uploads//PowerPoint2007.pdf
http://www.latvijapasaule.lv/uploads//Datorprasmes.pdf
http://www.liis.lv/mspamati/
http://www.liis.lv/wba/
http://www.gulbenesbiblioteka.lv/index.php/lv/ipalidziba/abece/
http://www.gulbenesbiblioteka.lv/index.php/lv/ipalidziba/e-katalogs/
http://www.education.lv/internet/
http://www.coolplays.com/#


kontakti | lapas karte