Uz augšu
Mājaslapa vislabāk skatāma ar Mozilla Firefox

Iespēja lasīt vecos avīžrakstus

Sākums | 2013. gada 1. februāris

vilk_pagasta_valde_MViļķenes bibliotēka aicina izmantot iespējas, kas tiek piedāvātas bibliotēku lietotājiem Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā – bez maksas izmantot portāla “Lursoft” datu bāzi “laikrakstu bibliotēka” (www.news.lv). Avīžraksti varētu būt noderīgi studentiem, sagatavojot kādu referātu vai zinātnisko darbu, tāpat arī citiem interesentiem, jo meklēšanas iespējas ir plašas un dažādas.

Otra iespēja iepazīties ar visiem senajiem preses izdevumiem, kādi vien glabājas Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā kopš 18.gs., – lasīt digitalizētās avīzes www.periodika.lv. Tieši bibliotēkās ir dota iespēja lasīt VISUS izdevumus, arī tos, kuri aizsargāti ar autortiesībām (jaunāki par 70 gadiem).

Interesanti, ka meklējot novadpētniecības materiālus par Viļķeni, atradu ārī šadu ziņu: “1. februārī atvērta pasta palīga nodaļa “Wiļķene” pie Wiļķenes pagasta valdes, 14 verstes no Limbažiem, ar visām pasta operācijām.”

Foto no bibliotēkas arhīva – Viļķenes pagasta valdes telpa, aizmugurē redzama telefona centrāle. Ap 1930-iem g.

Informāciju sagatavoja M.Purmale


kontakti | lapas karte